Yürütme Kurulu

  

Filiz SAVAŞ    Başkan
Yıldız ÜNLÜ    Şube Sekreteri
Cafer ÇAĞLAR    Mali Sekreter
Cemal İLGÜN    Örgütlenme Sekrt.
Burak EFEYURTLU    Eğitim Sekreteri
Sevim KIRNIÇ    Kadın Sekreteri
Reyhan ERDEM KAVAKLI    Hukuk Sekreteri