İşsizliğe, Güvencesizliğe, Açlık ve Sefalete Karşı 15-16 Haziran Direniş Ruhuyla Mücadeleye!

İşçi Sınıfının, ezilenlerin bir araya geldiğinde tarihin akışına nasıl yön verdiğinin ve sermayenin korkulu rüyası olduğunun en somut örneklerinden olan 15-16 Haziran 1970 direnişi Türkiye’nin toplumsal mücadeleler tarihinin de en önemli dönüm noktalarındandır.

Eğitim Sen’den Basına ve Kamuoyuna / Eğitim Günlüğü 57

Ekonomik kriz, salgın sürecinde derinleşerek devam etti, işsizlik ve yoksulluk arttı. Ücretli izin hakkı olmayan, ücretsiz izne gönderilip gelirsiz bırakılan, çocuk ve yaşlı bakımı, temizlik gibi işlerde emeği görünmeyen kadınlar bu dönemin de en mağdur kesimlerindendi. Ev içinde emeği sömürülen kadınların yaşadığı eşitsizlikler artmışken, şiddetle mücadelede önemli bir kalkan olan 6284 sayılı Yasa kısıtlanmaya çalışıldı.

Eğitim Sen’den Basına ve Kamuoyuna / Eğitim Günlüğü 56

Resmi istatistiklere ve siyasi iktidarların sözcülerinin cümlelerine bakıldığında, ülkemizde işsizlik, yoksulluk, yaşam pahalılığının yaşanmadığı düşünebilir. Dün (10 Haziran 2020), TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranlarına değerlendirildiğinde, Mart ayı itibariyle işsiz sayısının azaldığı düşünebilir.

Eğitim Sen’den Basına ve Kamuoyuna / Eğitim Günlüğü 55

Siyasi iktidar, haftalardır halkın gündemini değil, kendi istediği yapay gündemleri kamuoyuna tartıştırmaya çalışıyor. Yoksulluğu, işsizliği, ekonomik krizi, tarımda yaşanan sorunları tartışmak ve yapılması gerekenleri konuşmak yerine, kendi belirlediği çerçevedeki gündemleri dolaşıma sokmaya çalışıyor.