Türkiye’de İnsan Hakları Ağır Tehdit Altındadır!

Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilişinin üzerinden 72 yıl geçti. Türkiye, kabul edilişinden bir yıl sonra metni imzalamasına rağmen, bildirgede yer alan temel hak ve özgürlükler sadece metin üzerinde kalmıştır.

Sendikamızın Yeni Merkez Yürütme Kurulu Belirlendi

Eğitim Sen 11. Olağan Genel Kurulu’nun ardından sendikamızın yeni yönetimi belirlendi. Sendikamızın 28-29 Kasım 2020 tarihlerinde yapılan seçimler sonrasında oluşan yeni Merkez Yürütme Kurulu, ilk toplantısında görev dağılımını yaptı ve görev devir teslimi gerçekleşti.Eğitim Sen 11. Dönem Merkez Yürütme Kurulu: Prof. Dr. Nejla Kurul, Genel Başkan İkram Atabay, Genel Sekreter Ahmet Karagöz, Genel Mali Sekreter Ramazan Gürbüz, Genel Örgütlenme Sekreteri Sinan Muşlu, Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Simge Yardım Dağ, Merkez Kadın Sekreteri Arzunur Şimşek, Genel TİS ve Hukuk Sekreteri

Eğitim Sen Savunduğu İlke ve Değerler Doğrultusunda Mücadeleye Devam Edecektir

Türkiye’de ekonomik ve politik krizlere, Covid-19 salgınının yol açtığı kapanma ve açılmaların yarattığı sorunların da eklenmesiyle eğitim alanında zorlu bir dönem yaşıyoruz. Ekonomik, demokratik ve sosyal haklarını savunduğumuz eğitim ve bilim emekçileri, bu dönemde uzaktan eğitimde yaşanan eşitsizlikler, olanaksızlıklar ve uzaktan eğitimi yetkinleştirmede destek yoksunluğu gibi bir dizi sorunla karşı karşıyalar. Covid-19 sadece eğitim ve bilim emekçilerini değil, eğitimin bileşenleri olan öğrencilerimizi ve velilerimizi de derinden etkiledi. Uzaktan eğitimde gerekli olan öğretim teknolojilerine yoksulluk ve yoksunluk nedeniyle erişemeyen öğrencilerimiz nitelikli bir eğitim hizmeti alamadılar, bu nedenle velilerin birçoğu çocuklarının geleceği konusunda ciddi kaygılar taşıyor.

KESK 25 Yaşında!

Kökleri İnsanlığın Demokrasi, Özgürlük, Kardeşlik, Laiklik, Barış Ve Eşitlik Mücadelesine Dayanan Çeyrek Asırlık Çınarımız KESK Büyümeye Devam Ediyor!Kamu emekçilerinin gerçek temsilcisi KESK’in 25. Kuruluş yıldönümü; KESK’li olmanın gururunu yaşayanlara, KESK’in dostlarına, emek ve demokrasi mücadelesinin herhangi bir zamanında KESK’le yan yana gelmiş olanlara, kendisine en yakın emek örgütü olarak KESK’i gören ancak KESK ailesindeki yerini henüz almamış tüm kamu emekçilerine kutlu olsun!

Öğretmenlerin Ekonomik ve Mesleki Sorunlarına Bakış Anketi Sonuçları

Öğretmenlik mesleği açısından, uluslararası anlamda her yıl 5 Ekim tarihi ‘Dünya Öğretmenler Günü’ olarak kutlanmasına karşın, 12 Eylül darbesi sonrasında ilan edilen ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ her yıl olduğu gibi, öğretmenlerin en temel sorunlarının bile gündeme gelmediği ‘resmi’ bir gün olarak kutlanacaktır.