Basına ve Kamuoyuna

Kadınların yüzyıllar önce başlayan ezilme öyküsüne isyanımızı büyütme kararlılığında olan biz KESK’li kadınlar, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren düşük ücretlere, uzun çalışma saatlerine ve insanlık dışı çalışma koşullarına başkaldıran kadın işçilerin yarattığı mücadelenin bayrağını taşımak için alanlardayız!

“8 Mart'da Hizmet Üretmiyoruz”

 

 

Biz  kadınlar, kamu hizmetlerinin özelleştirildiği, esnek-kuralsız,
güvencesiz performansa dayalı çalışmanın yaygınlaştığı, iş yükümüzün
her geçen gün arttığı bir ortamda, torba yasa, SSGSS ve KHK’lar ile düşük
ücretle çalışmaya zorlanmakta ve işsizliğe mahkûm edilmek istenmekteyiz.
Kadın olduğumuz için çalıştığımız işyerlerinde yükselme ve terfilerde

Mobbing Panelimiz Hakkında

"Mobbing’ in Hukuki İspat Yolları, Sosyal İnceleme Raporları, Psikolojik Yönleri ve Adli Tıp Yönünden İncelenmesi” konulu panelimiz  panelistler Adli Tıp Uzmanı Dr. Esin AKGÜL, Sosyal Hizmet Uzmanı Müge CİVAN, Uzman Psikolog Derya DENİZ,Dr. Yargıç Halil GÜNER ile  İstanbul Barosu Avukatı Metin İRİZ ve 80  civarında izleyicinin katılımı ile gerçekleşti.