Mobbing Panelimiz Hakkında

"Mobbing’ in Hukuki İspat Yolları, Sosyal İnceleme Raporları, Psikolojik Yönleri ve Adli Tıp Yönünden İncelenmesi” konulu panelimiz  panelistler Adli Tıp Uzmanı Dr. Esin AKGÜL, Sosyal Hizmet Uzmanı Müge CİVAN, Uzman Psikolog Derya DENİZ,Dr. Yargıç Halil GÜNER ile  İstanbul Barosu Avukatı Metin İRİZ ve 80  civarında izleyicinin katılımı ile gerçekleşti.

AKP Hükümeti Zorunlu Eğitimi 12 Yıla Çıkarmamakta, Aksine Fiilen 4 Yıla İndirmektedir!

AKP, iktidarda olduğu 9 yıl içinde eğitim sistemini okul öncesinden yükseköğretime kadar kendi siyasal-ideolojik çizgisine uygun olarak biçimlendirmeye çalışmıştır. Yıllardır sürekli değiştirilen eğitim politikaları nedeniyle eğitim sisteminin yap-boz tahtasına çevrilmesi yetmiyormuş gibi, şimdi de bizzat iktidar partisinin önerisiyle zorunlu eğitimin kendi içinde kademelendirilerek 12 yıla çıkarılacağı iddia edilmektedir.