İş Bırakmalarla İlgili Bakanlık Görüş Yazısı

 

Yıllardır sürdürdüğümüz meşru ve haklı taleplerimiz için hakkın masa başında değil üretimden gelen gücümüzü kullanarak alacağımızın ve  iş bırakmalarda disiplin cezası uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili resmi görüşün göstergesi Milli Eğitim Bakanlığının valiliklere göndermek zorunda kaldığı bakanlık  yazısı aşağıda sunulmuştur.

Basına ve Kamuoyuna

Kadınların yüzyıllar önce başlayan ezilme öyküsüne isyanımızı büyütme kararlılığında olan biz KESK’li kadınlar, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren düşük ücretlere, uzun çalışma saatlerine ve insanlık dışı çalışma koşullarına başkaldıran kadın işçilerin yarattığı mücadelenin bayrağını taşımak için alanlardayız!

“8 Mart'da Hizmet Üretmiyoruz”

 

 

Biz  kadınlar, kamu hizmetlerinin özelleştirildiği, esnek-kuralsız,
güvencesiz performansa dayalı çalışmanın yaygınlaştığı, iş yükümüzün
her geçen gün arttığı bir ortamda, torba yasa, SSGSS ve KHK’lar ile düşük
ücretle çalışmaya zorlanmakta ve işsizliğe mahkûm edilmek istenmekteyiz.
Kadın olduğumuz için çalıştığımız işyerlerinde yükselme ve terfilerde