12 Eylül Düzeni, AKP İktidarı İle Devam Ediyor!

12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden, 32 yıl geçti. 12 Eylül 1980 ve sonrasında yaşanan acılar ve 12 Eylül`ün bıraktığı izler, aradan 32 yıl geçmiş olmasına rağmen hala silinmemiştir. 12 Eylül ile yaratılmak istenen düzen ve tüm toplumun hafızasına kazınmak istenen yönetim zihniyeti, bugün AKP iktidarı eliyle sadece biçimi değişmiş bir şekilde devam etmektedir.

ZORUNLU TEMEL EĞİTİM, MESLEKİ EĞİTİM VE AVRUPA ÖRNEKLERİ

Bir toplumun kalkınması için gerekli olan insan gücünün eğitimi, örgün ve yaygın eğitim sistemleriyle doğrudan bağlantılıdır. Okulöncesi eğitim ve ardından gelen ilköğretim örgün eğitimin en önemli iki evresidir. Daha ileri eğitim kademelerinin tabanını oluşturması ve özellikle çocuğun ortaöğretimde izleyeceği programı seçmesinde oynayabileceği rol, bireylerin kendilerini gerçekleştirmeleri açısından önemlidir.

Değerli Basın Emekçileri ve Çanakkale Halkı. ÇOMÜ’de Kıyım Farklı Boyutlarda Devam Ediyor…

ÇOMÜ’de doktorasını birkaç yıl önce bitirmiş ve yardımcı doçent kadrosu bekleyen dört akademisyenin işine son verilmesi sorununu üzüntüyle paylaşmıştık. Bu üzücü gelişmelerin düzeltilmesi yerine daha olumsuz gelişmelere zemin hazırlayacak uygulamaların devam ettiğini gözlemlemekteyiz. ÇOMÜ’den işinden uzaklaştırılan dört (4) araştırma görevlisi sonrasında aynı tutum bazı Yardımcı Doçentlerin işine son verilmesi girişimleri ve/vey