Değerli Basın Emekçileri ve Çanakkale Halkı. ÇOMÜ’de Kıyım Farklı Boyutlarda Devam Ediyor…

ÇOMÜ’de doktorasını birkaç yıl önce bitirmiş ve yardımcı doçent kadrosu bekleyen dört akademisyenin işine son verilmesi sorununu üzüntüyle paylaşmıştık. Bu üzücü gelişmelerin düzeltilmesi yerine daha olumsuz gelişmelere zemin hazırlayacak uygulamaların devam ettiğini gözlemlemekteyiz. ÇOMÜ’den işinden uzaklaştırılan dört (4) araştırma görevlisi sonrasında aynı tutum bazı Yardımcı Doçentlerin işine son verilmesi girişimleri ve/vey

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ KUTLU OLSUN.

Değerli Basın Emekçileri ve Çanakkale Halkı;

Kaygı ile izliyoruz ki; 1 Eylül Dünya Barış günü Türkiye ve komşu ülkeler açısından savaş ve söylemlerin artığı çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde karşılanıyor ve yaşanıyor. Dünya genelinde olduğu gibi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı yeniden şekillendirmek isteyen ve başını ABD’nin çektiği tekelci emperyalist devletler bu politikalarını esas olarak Türkiye üzerinden gerçekleştirmek istemektedirler.