İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ZİYARETİMİZ HK.

Telat KoçŞube Yürütüme Kurulumuz; 21 Şubat 2012 Salı günü İl Milli Eğitim Müdürümüz Şaban KARATAŞ' a ilimizde yaşanan sorunlar ile ilgili ziyarette bulundu. Ziyarette ilettiğimiz konular aşağıda sunulmuştur.   Öncelikle kentimize yeni gelen il milli eğitim müdürü Dr. Şaban KARATAŞ’a hoş geldin diyor ve çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN) olarak eğitim ve bilim ile ilgili her üretim, karar, uygulama ve sorunun paydaşı/tarafı olduğumuzu tekrar hatırlatmak isteriz. Bu nedenle yapılacak her olumlu çalışmada katkı vermek ve yaşanan sorunların çözümünde alternatifler üretmek çalışma tarzımızın bir parçasıdır. Güncel uygulamalarda en önemli konu norm fazlası öğretmenlerin atamalarıdır: 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı (08) no'lu ihtiyaç fazlası öğretmenlerin atama listesi Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü Sitesinde yayınlanmıştır. EĞİTİM SEN olarak yaptığımız incelemede aşağıda maddeler halinde sıralanan sorunlar tespit edilmiştir:   1. Arıburun İlköğretim Okulu Beden Eğitimi öğretmeni 12 saat derse girdiği halde okulda ihtiyaç fazlası duruma düşmüştür. Son atama listesinde 7 (yedi) beden eğitimi öğretmeni ihtiyaç fazlası belirtilmiş ve bunlardan 2’si Milli Eğitim Müdürlüğü ve Küçükkuyu’da bırakılmıştır. Halen bulunan 7 (yedi) ihtiyaç fazlası öğretmenin puanlarına göre sıralandığında sözü edilen öğretmen 2. yüksek puana sahip (17 yıllık öğretmen) iken Ezine Çok Programlı Lisesi’ne atanmıştır. Bu uygulamayla çelişir bir şekilde Hüseyin Akif Terzioğlu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nin Beden Eğitimi kadrosu boş bırakılmıştır. Öneri 1: Norm fazlası öğretmenlerin atanmaları sırasında da hangi ölçütlerin esas alınacağı önceden açıklanmalı ve uygulamada da bu ölçütlere ne derece uyulduğu açıkça ilan edilmesi.   2. Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin yer değiştirmesi için erken davranıldığı düşünülmektedir. Uygulanması düşünülen Fatih Projesi’nde ihtiyaç doğacağı açıktır. Ayrıca Çanakkale’de 25 Bilişim Teknolojileri öğretmen ihtiyacı belirlenmiş, 18 öğretmen de ihtiyaç fazlası görülmüştür. Ancak 11 öğretmen atanmış, ihtiyaç olduğu halde 7 öğretmen atamasının yapılmamasının nedeni merak edilmektedir. Bu atamaların yapıldığı yerlerde bu ders yok. Şu anda Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri ile ilgili Fatih Projesi kapsamında hazırlık var. Bu hazırlıklar sonrasında Bilişim Teknolojisi öğretmenlerinin şu anda bulundukları yerlerde de ihtiyaç oluşabilecektir. Bilgisayar öğretmenimizin atandığı okulda bilgisayar dersi bulunmamaktadır. Bu öğretmenimiz şu anda bulunduğu okulda 4 saat,Ömer Mart İlköğretim Okulunda 12 saat derse girmektedir.Ayrıca kendi okulunda bilgisayar formatörü onayı bulunmaktadır. Öneri 2: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bu çalışmaların beklenerek uygulamanın şekillenen yeni duruma göre yapılması.İhtiyaçların yeniden değerlendirilmesi.   3. Kepez Hüseyin Akif Terzioğlu Güzel Sanatlar Lisesi Felsefe öğretmeni bölgesinde toplam 16 derse girmektedir. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk ihtiyaç fazlası düzenlemede okul idaresine sorulmuştur. Okul idaresi ihtiyaç olabileceğini bildirmiştir. Felsefe öğretmenimiz Anadolu Lisesi öğretmenliği sınavını kazandığı halde Çan Lisesi’ne atanmıştır. Bu kararın uygulanması durumunda okullarda derslerin yürütülememesi sıkıntısı oluşacaktır. Öneri 3: Öğretmenlerin bulundukları yerlerden ayrılması durumunda öğretmen açığı olacak durumların tekrar değerlendirilmesi.   4. Yukarıdaki örneğin aksine Kepez Hüseyin Akif Terzioğlu Güzel Sanatlar Lisesi kimya öğretmeni Anadolu Lisesi öğretmenliği sınavını kazanmadığı halde Anadolu Lisesi’ne atanmıştır. Anadolu Liseleri’ne öğretmen alımı için Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınav şartı arayacağı bilinmektedir. Fakat atamalarda ihtiyaç fazlası öğretmenlerin Anadolu Liselerine atandığı görülmektedir. Bu öğretmenlerimizin durumunun sınav uygulamasından sonra ne olacağı belirsizdir. Öneri 4: Çok yakında yapılacak olan Anadolu Lisesi öğretmenlik sınavı sonrasında yönetmeliklere uygun atamaların yapılması.   5. Ezine Çok Programlı Lisesi’nde Bilgisayar öğretmeni olmadığı halde 1 öğretmen ihtiyaç fazlası görülmektedir. Öneri 5: Kurumların gerçek ihtiyaç ve ihtiyaç fazlası durumlarının gerçekçi olarak belirlenemediği düşüncesi oluşmuştur. Bu nedenle durum gerçek boyutları ile belirlenip norm fazlası atama işlemlerinin sonra yapılması.   6. Bazı okullarda sınıf sayısı ve ders sayısı aynı olduğu halde branş kadroları bulunmaktadır. Ama aynı şartlarda farklı okullarda aynı branşlar ihtiyaç fazlası durumuna düşmektedir. Bunun sebebi bazı ilköğretim okullarında, sınıf öğretmeninin sorumluluğunda olması gereken, “serbest etkinlik” derslerinin uygulanması yanlış anlaşılmaktadır.  Bu derslerde sınıf öğretmeni sınıfta bulunur. Gerekli branş öğretmeni yardımcı olmak amacı ile derse girer. Öneri 6: Bu konuda uygulama şeklinin ortaklaştırılarak aynı konuyla ilgili farklı okulda farklı uygulamanın önüne geçilmesi.   7. Ayrıca yapılan atamalarda uzun süredir öğretmenlik mesleğini yapan, aile düzenini şimdiki biçimde oluşturmuş öğretmenlerimizin ailevi sorunları da gündeme gelecektir. Bu öğretmenlerimiz içinde aile bireylerinin özel bakıma ihtiyacı olan öğretmenlerimiz de var. Öneri 7: Bu konuyla ilgili durumların yeniden değerlendirilmesi.   EĞİTİM SEN Çanakkale Şubesi olarak sıraladığımız sorunların çözümünün ilimizde eğitim barışı ve kalitesinin yükseltilmesi bakımından önemli olduğunu düşünmekteyiz. Çanakkale’de eğitim barışının sağlanması ve kalitesinin yükseltilmesi konusundaki çalışmalara katkı vermeye hazırız.    

  Prof. Dr. Telat KOÇ

 EĞİTİM SEN Çanakkale Şubesi

  Yürütme Kurulu Başkanı