EĞİTİM-SEN Çanakkale Şubesi 10. Olağan Genel Kurulu Gündemidir


http://viaf.dk/map

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Çanakkale Şubesinin 10. Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemle 25 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 12:00’ de aşağıdaki gündemle Çanakkale Belediyesi Eğitim ve Sosyal Tesisleri Binası Ercan ADSIZ Konferans Salonunda  yapılacaktır.

check this out             Çoğunluk sağlanmadığı takdirde genel kurul, 04 Mart 2017 Cumartesi günü aynı saatte ve aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

  this web page

                                                                                  Şube Yürütme Kurulu go here


source

GÜNDEM                                                             : click the following article

  1. Açılış ve saygı duruşu
  2. Divanın oluşturulması
  3. Şube Başkanının konuşması
  4. Konukların Konuşması
  5. Şube Yönetim Kurulu (çalışma ve mali), Denetleme ve Disiplin Kurulları raporlarının okunması
  6. Raporlar üzerinde konuşmalar
  7. Şube Yönetim Kurulu (çalışma ve mali), Denetleme ve Disiplin Kurulları raporlarının ayrı ayrı ibrası
  8. Şube Yönetim (7 asil-7 yedek), Denetleme (3 asil-3 yedek), Disiplin Kurulu üyeleri  (3 asil-3 yedek) ve Genel Merkez Genel  Kurul Delegelerinin Seçimi (3 asil)
  9. Dilek ve temenniler
  10. Kapanış

click here