EĞİTİM-SEN Çanakkale Şubesi 10. Olağan Genel Kurulu Gündemidir


Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Çanakkale Şubesinin 10. Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemle 25 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 12:00’ de aşağıdaki gündemle Çanakkale Belediyesi Eğitim ve Sosyal Tesisleri Binası Ercan ADSIZ Konferans Salonunda  yapılacaktır.

            Çoğunluk sağlanmadığı takdirde genel kurul, 04 Mart 2017 Cumartesi günü aynı saatte ve aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

 

                                                                                  Şube Yürütme Kurulu


GÜNDEM                                                             :

  1. Açılış ve saygı duruşu
  2. Divanın oluşturulması
  3. Şube Başkanının konuşması
  4. Konukların Konuşması
  5. Şube Yönetim Kurulu (çalışma ve mali), Denetleme ve Disiplin Kurulları raporlarının okunması
  6. Raporlar üzerinde konuşmalar
  7. Şube Yönetim Kurulu (çalışma ve mali), Denetleme ve Disiplin Kurulları raporlarının ayrı ayrı ibrası
  8. Şube Yönetim (7 asil-7 yedek), Denetleme (3 asil-3 yedek), Disiplin Kurulu üyeleri  (3 asil-3 yedek) ve Genel Merkez Genel  Kurul Delegelerinin Seçimi (3 asil)
  9. Dilek ve temenniler
  10. Kapanış