Yargı, Okulun Whatsapp Grubunda Sendika Haberini Paylaşmanın Cezalandırma Gerekçesi Yapılmasını Sendikal Özgürlüğün İhlali Saydı

body: 

Şanlıurfa Şubesi Viranşehir ilçe Temsilciler Yürütme Kurulu üyemiz sendika haberini okulun whatsapp grubunda paylaştığı gerekçesiyle 657 sayılı yasa uyarınca kınama cezasıyla cezalandırılmıştır. Bu cezanın iptali istemiyle açtığımız davada Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi cezanın iptaline karar vermiş ve bu durumu sendikal özgürlüğün ihlali saymıştır.
Kararı okumak için tıklayınız.