Yargı, Ensar Vakfı Antalya Şubesi İle Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında İmzalanan Protokolün İptaline Karar Verdi

body: 

Ensar Vakfı Antalya Şubesi ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan 01.10.2018 tarihli Değerler Eğitimi Faaliyetleri protokolünün iptali istemiyle açtığımız davada Antalya 4. İdare Mahkemesi, 04.06.2020 gün ve E: 2019/115, K: 2020/294 sayılı kararıyla söz konusu protokolün iptaline karar verdi. Anılan kararda, bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin devletin hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütüleceği belirtilmiştir. Bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin üçüncü kişilere devrine olanak sağlayan işlem ve eylemlere karşı mücadelemiz sürecektir.
Kararı okumak için tıklayınız.