Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’ne Karşı Dava Açtık.

body: 

21.06.2018 günlü, 30455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde eksik düzenlemelerin iptali ve öncelikle dava sonuna değin yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtık.
Eşitlik ve Liyakat mücadelemize devam edeceğiz.
 
Yürütmeyi Durdurma İstemi ile ilgili Danıştay’a verilen dilekçeyi görmek için tıklayınız.