Tüm Öğretmenlere Çağrımızdır!

DEĞERLİ ÖĞRETMEN ARKADAŞIMSorunların her alanda içinden çıkılmaz hale geldiği, çözüm üretilmesinin ise güçleştiği günleri yaşamaktayız.Sorunlarımız ne kadar büyük, üzerimizdeki baskı ne kadar ağır olursa olsun, öğretmen bu topraklarda inatla ve ısrarlaumudun ve aydınlık geleceğin taşıyıcısıdır. Öğretmen, köy çocuklarının gözlerindeki ışıltı, yardıma gereksinim duyanauzanan eldir. Haksızlığa, sömürüye ve baskıya karşı yok sayılanın sesi, ezilenin omuz başında yanında durandır.Karanlığa karşı aydınlığın, ölüme karşı yaşamın mümkün olduğunu gösterendir öğretmen. Sadece Türkiye’de değil,dünyanın neresinde bir öğretmen varsa umuttur o öğrencisine.Eğitim alanında yaşananların seni de rahatsız ettiğinin farkındayız. Sürekli değişen ve içeriği her değişikliklebilimsellikten uzaklaşan, piyasacı, tekçi, cinsiyetçi öğretim programlarından artık sıkıldığını, sıkıldığımızı biliyoruz. İşeuygun olmayan eğitim yöneticilerinin okulları getirdiği durum ortada. Düşük ücretlerle pek çok sorunla baş ederekmesleğini yerine getirmeye çalışıyorsun. Eğitimi her kademede yönetenlerin liyakat esasına göre değil de, iktidara yakınolanlardan seçilmesi yaşanan sorunları içinden çıkılmaz hale getiriyor. Sorunları sıralamaya devam etmeyeceğiz çünküsen zaten onların farkındasın.SEVGİLİ ÖĞRETMENİMTarihsel bir görev ve sorumluluk ile karşı karşıyasın.Yukarıda sıralanan sorunlara biz örgütlü olarak çözüm üretebiliriz ancak öğrencilerimiz bizlerin yardımı ve sesi olmadansorunlarını çözemez. Öğrencilerimizin karşı karşıya olduğu sorunları, oluşabilecek olumsuz sonuçları ve yaşanabilecekmağduriyetleri anlatmak, anlaşılmasını sağlamak durumundayız. Başta öğrencilerimizin velileri olmak üzere, tümtoplumsal kesimlerin eğitim alanında yaşananların öğrencilerimiz için oluşturacağı sonuçları fark etmesini sağlamamızgerekiyor.Bu sene değişen ortaöğretime geçiş sisteminin yaratacağı olumsuzlukları ısrarla anlatmamız gerekiyor. Okullarınnitelikli ve niteliksiz olarak ayrılmasını doğru bulmadığımızı ifade etmeye devam etmeliyiz. Sınavla öğrenci alacak olanokulların nasıl belirlendiği halen açıklanmadı; yapılan açıklamalar bizleri tatmin etmedi. Sormaya devam etmeliyiz:Sınavla öğrenci alacak olan okulları nasıl belirlediniz? Öğrencilerimizin akademik eğitim almak istediği ortadayken,yönetmelik marifetiyle istemedikleri okul türlerine yönlendirilmelerinin, biz eğitimciler tarafından doğru bulunmadığını, budurumun öğrencilerin eğitim hakkını olumsuz etkilediğini yüksek sesle söylemek, sözümüzü çoğaltmak mesleğimizinbize yüklediği bir sorumluluktur.Sınavsız yerleşecek olan öğrencilerimizin yok sayıldığı bu geçiş sistemini bizim de yok sayacağımızın bilinmesini herkoşulda ifade etmekten geri durmamamız gerekiyor. Tek bir öğrencimizin dahi zarar görmesini kabul etmeyeceğimizinbilinmesini her zeminde söylemek durumundayız. 9 okul içinden yapılacak 5 tercihe, sıkıştırılmaya çalışıldıkları üççembere çocuklarımızın sığmayacağını, sığmayacağımızı hep beraber söyleyelim. İstemedikleri okul türlerinegönderilmeye çalışılan öğrencilerimizin, geleceksiz, yarınsız, mutsuz olmaması için şimdi söz sırası bizde.ÖĞRETMENİMÇocuklarımızın, öğrencilerimizin gözlerindeki ışığın sönmemesi, aydınlık yarınlara, eşit ve özgür bir Türkiye’degülümseyebilmeleri için şimdi söz bizde, sıra bizde. Çocuklarımızı bu karanlığa ve bilinmezliğe teslim etmeyecek,yarınlarının güvencesi olacağız.EĞİTİM SEN MERKEZ YÜRÜTME KURULU