Sendika Haktır Engellenemez!, TARİŞ İşçisinin Yanındayız!

body: 

İşçilerin, emekçilerin en  temel haklarını yok sayan,  hak arama yollarını tıkayan, 19. Yüzyıl kölelik koşulları dayatan saldırılar tüm hızıyla sürüyor.
Son olarak İzmir Çiğli Organize Sanayi’de bulunan TARİŞ  Zeytinyağı fabrikası işçileri DİSK/Gıda-İş sendikasına üye oldukları için hedef alınmıştır.
Sendika örgütlenmesini beş ay önce tamamlamasına rağmen işveren işçileri istifaya zorlayan baskılarını artırmıştır. Dün sendika üyesi yedi işçiyi işten çıkarması ile başlayan direnişe fabrika önüne yığılan TOMA ve panzerlerle müdahale edilmiş, fabrika işçisi ve  sendikacı toplam 64 kişiyi gözaltına almıştır. Gözaltına alınanların tamamı sabah saatlerinde serbest bırakılmıştır.
Sendika hakkı, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı anayasa ile güvence altına alınmıştır. Bu temel hakların kullanılmasını sağlamakla yükümlü olanların  işverenin yanında saf tutması kabul edilemez.
KESK olarak TARİŞ işçisi nezdinde tüm emekçilerin sendikal hak ve özgürlüklerini hedef alan saldırıyı kınıyoruz.  Tüm kamuoyuna, işçi sınıfı mücadele tarihinde önemli bir yeri olan TARİŞ işçisinin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz.  
İşten atılan işçiler geri alınsın.
Sendikal örgütlenme hakkı önündeki engellere, baskılara son verilsin!
Yaşasın sınıf dayanışması!
Yaşasın işçilerin, emekçilerin birliği!