Seminer Dönemi Angaryasına Dava Açtık

body: 

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında 24.05.2018 tarihinde Öğretmenlerin 2018 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı duyurusu ve bu duyurunun ekinde de çalışma programı yayımlanmıştır. Bu duyuruda öğretmenlerin mesleki çalışmalarını 09-13 Haziran 2018 tarihleri arasında görev yaptıkları okullarda yapacakları, 18 Haziran-22 Haziran tarihleri arasında istemeleri halinde farklı il/ilçelerdeki okullarda yapabilecekleri, 14 Haziran 2018 tarihi ile 25-29 Haziran 2018 tarihleri arasında idari izinli sayılacakları belirtilmiştir. Bu duyuru hafta sonu tatiline denk gelen 9-10 Haziran 2018 tarihlerinde öğretmenlerin mesleki çalışma yapmalarını öngörmektedir. Bu, öğretmenlerin mesleki çalışmalarının hafta sonu tatilinde yapılmasına olanak sağlayacak hukuksal dayanak bulunmadığından bir angaryadır. Angarya Anayasa’nın 18. maddesince yasaklanmış, çalışanların dinlenme hakkı Anayasa’nın 50. maddesi uyarınca güvence altına alınmışken böyle bir uygulama kabul edilemez. Bu konuda sendika olarak hukuk dışılığın, angaryanın olağanlaşmaması için Milli Eğitim Bakanlığı’na gerek yazılı, gerekse bire bir görüşme yoluyla birçok kez makul önerilerle başvuruda bulunmamıza rağmen bakanlık hukuk dışılıkta ısrar etmiştir. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı Öğretmenlerin 2018 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı duyurusu uyarınca öğretmenlerin mesleki çalışmalarını 09-13 Haziran 2018 tarihleri arasında görev yaptıkları okullarda yapacaklarına ilişkin emrinin 9-10 Haziran 2018 tarihlerine ilişkin kısmının iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay’a dava açtık. Olası yürütmeyi durdurma kararının sorumluğu hukuk dışılıkta ısrar eden Milli Eğitim Bakanlığı’na aittir.
Dava dilekçesini okumak için tıklayınız.