Seçim Sandık Kurullarında Görevlendirilen Öğretmenlerin Ek Ders Ücreti Mağduriyeti İçin MEB’e Başvurduk  

body: 

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde sendikamız üyesi öğretmenlerin de aralarında bulunduğu öğretmenler sandık kurulunda görevlendirilmiş, bu görev nedeniyle seçimin son haftasında il/ilçe seçim kurulunca yapılan toplantıya katılmak zorunda kalmışlardır. Bu nedenle söz konusu toplantı yüzünden aynı saate karşılık gelen ders görevini yerine getirememişlerdir. Seçim görevi nedeniyle katıldıkları toplantı tümüyle öğretmenlerin dışında kamusal bir göreve dayandığından söz konusu öğretmenlerin ek ders ücretinin kesilmesi Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan sosyal hukuk devleti ilkesine, hakkaniyet ilkesine ve Anayasa’nın 125/son maddesine aykırı olduğundan Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunduk.
Bakanlık yazısını okumak için tıklayınız.