MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NIN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇANAKKALE ÖĞRETMEN TOPLANTISININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 18/05/2020

13/05/2020 tarihinde saat 16.00 da “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları” kapsamında Milli Eğitim Bakanımız Çanakkale öğretmenleri ile canlı olarak bir video konferans gerçekleştirmiştir. Video konferansa sınırlı sayıda öğretmen katılabileceği için İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere mesajla bilgilendirme yapılarak, toplantıyı youtube üzerinden bütün öğretmenlerin izleyebileceği bildirilmiştir.
Uzaktan eğitimin yapıldığı ve eğitimde birtakım sıkıntıların yaşandığı bu süreçte planlanan bu konferans öğretmenlerin mesleki sorunlarının, eğitimde yaşanan problemlerin konuşulduğu bir toplantı olacağı umuduyla sendikamız tarafından da izlenmiştir. İzlenmiştir çünkü bu toplantıya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ne Eğitim Sen ne de diğer sendikalardan temsilciler katılımcı olarak davet edilmemiştir. Her okuldan okul müdürü tarafından belirlenen bir öğretmen toplantıya katılımcı olabilmiştir. Okul müdürlerinin toplantıya katılacak öğretmenleri hangi kriterlere göre belirlediği ile ilgili hiçbir bilgilendirme yapılmamıştır.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile gerçekleştirilen toplantıda yaşanan bu süreçte eğitim ile ilgili hiçbir sorunun yaşanmadığı izlenimi edinilmiştir. Oysa biz eğitimciler bilmekteyiz ki uzaktan eğitim süreci eğitimde fırsat eşitsizliğini derinleştiren bir süreçtir. İnternete, tablete ya da bilgisayara sahip olmayan yoksul aile çocuklarının bu dönemdeki mağduriyetleri artmıştır. Özel okullar ve devlet okulların uzaktan eğitim süreçleri farklı işlemektedir ve özel okullar bu süreçte bir adım daha önde yer almaktadır. Öğretmenler canlı ders yapabilmek için haftanın 6 günü ( cumartesi günleri de canlı ders yapılmaktadır. 23 Nisan ve 1 Mayıs’ta da canlı ders yapılmıştır) akşam 22.15’e kadar bilgisayar başında sistem sorunları ile uğraşmakta ve ders yapabilmek için çabalamaktadır. Bir ders saati içinde sistem tarafından defalarca öğretmen ve öğrenciler dersten atılmaktadır. Öğrenciler derslere bağlanmakta problem yaşamakta bir süre sonra da ders takibini bırakmaktadır. Bu süre içinde öğretmen aynı zamanda çocuğum derslerden geri kaldı paniğini yaşayan velileri sakinleştirme işiyle de uğraşmaktadır. EBA’dan verilen ödevler öğrenciler tarafından yapılmamakta, yapılamamaktadır. Bir evde eğer 3 çocuk varsa, çocuklardan birinin EBA TV’deki dersleri takip şansı bulunmamaktadır. Bu süreçte öğretmenlere görev tanımları kapsamında olmayan angaryalar yüklenmiş ve yüklenmeye devam edilmektedir. Toplantıda bu yaşanan sorunlar ile ilgili hiçbir şey konuşulmamış, gündeme bile alınmamıştır. Toplantı gündemi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “öğretmen eğitimi” olarak açıklanmış olmakla birlikte bu konu ile ilgili kayda değer bir şey konuşulmamıştır.
Uzaktan eğitim sürecinde Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan bu çalışma elbette ki önemlidir ve öğretmenlere unutulmadıklarını hissettirmiştir ancak toplantıda bu süreçte yaşanan problemlerin konuşulup, bu problemlere çözüm üretilmeye çalışılmaması hayal kırıklığı yaratmıştır. Bu toplantı bize sahada sistemin uygulayıcılarının yaşadığı problemlerin, sistemi kurgulayanlara yansıtılmadığını bir kez daha göstermiştir.

Çanakkale Eğitim-Sen Yürütme Kurulu