Meslek Liselerindeki Öz Değerlendirme Angaryasını Reddediyoruz. Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz.

body: 

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü’nün yayımladığı “Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Kalite Güvencesi Öz Değerlendirme Uygulama Rehberi” çerçevesinde mesleki ve teknik eğitim kurumlarında öz değerlendirme faaliyetleri yürütülmektedir.  Merkez Yürütme Kurulumuz bu faaliyetlerde sendika üyelerimizin anket, form vb. belgeleri doldurulmaması kararı almıştır.
Kararı okumak için tıklayınız.