Kanser Hastaları İçin Sendikamızdan Önemli Hukuksal Kazanım

İlimiz  Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi’nde öğretmen olarak görev yapan bir üyemiz ileri evre her 2 pozitif meme ca tanısıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi görmeye başlamıştır. Tedavi sürecinde önce kemoterapi almış, ardından Ekim 2017 tarihinde ameliyat olmuştur. Ameliyat sonrası çekilen PET raporunda karaciğerinde metastaz görülmüş, tedavisini yürüten doktor bir yıl boyunca üç haftada bir “pertuzumab” etkin maddeli “perjeta” isimli ilaç kullanması gerektiğini belirtmiştir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu “pertuzumab” etkin maddeli “perjeta” isimli ilacın ilaç bedelini ödemediğinden, üyemiz adına tedavisini yürüten hekim 08.01.2018 tarihinde Türkiye İlaç ve tıbbi Cihaz Kurumu’na endikasyon dışı ilaç kullanma başvurusu yapmıştır. Adı geçen kurum ilgili ajanın ilgili tanıda neoadjuvan/adjuvan transtuzumab almış olan hastalarda yeterli etkinlik verisi bulunmadığından başvurunun uygun görülmediğini belirtmiştir. Bu durum karşısında üyemiz Kasım 2017 tarihinden beri tek doz fiyatı 6655 TL olan adı geçen ilacın bedelini kendi olanaklarıyla karşılamaya başlamış ve halen de bu şekilde çok zor koşullarda karşılamaya çalışmaktadır. Bu konuda üyemiz adına açtığımız davada Ankara 17. İdare Mahkemesi 26.04.2018 gün ve E:2018/774 sayılı kararıyla davalı idarenin savunmasını almadan yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bu karar benzer durumdaki hastalar için örnek karar niteliğindedir.Kararı görmek için tıklayınız.