İYEP Kapsamında Görev Alacak Öğretmenlerin Mağduriyetinin Giderilmesi İçin Milli Eğitim Bakanlığı’na Başvuruda Bulunduk

body: 

Sendikamızca yapılan yazılı başvuruda İlkokullarda Yetiştirme Programı çerçevesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında  Türkçe ve matematik derslerindeki kazanım eksiklerini gidermek amacıyla öngörülen destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alacak öğretmenlerin resen görevlendirme yerine gönüllülük temelinde belirlenmesi, ek ders ücretinin  % 100 artırımlı ödenmesi ve fiilen görev yapılan her ay için 0,5 ek hizmet puanı verilmesi gerekliliği belirtilmiş,  bu gerekliliklere uyulmaması halinde eşit işe eşit ücret ilkesinin dayanağı olan Anayasa’nın 10.maddesine ve 111 sayılı İLO Sözleşmesine açıkça aykırı işlem yapılmış olacağı, bu durumun aynı zamanda bu kurslarda görev alacak öğretmenlerin motivasyonlarının kaybolmasına ve  bu açıdan da çalışma barışının bozulmasına yol açabileceği uyarısında bulunularak bu konuda gerek sendikal, gerekse hukuksal olarak meşru hak arama yollarını kullanacağımız ifade edilmiştir.
Başvuru dilekçesini okumak için tıklayınız.