İran Halklarının Demokratik Talepleri Dikkate Alınmalıdır!

body: 

İran’da yoksulluğa, baskılara ve rejimin antidemokratik uygulamalarına karşı çıkan on binlerce insan 28 Aralık 2017 tarihinden bugüne direnişte.
Bizler çok iyi biliyoruz ki dünyanın neresinde olursa olsun halkların ihtiyaçlarına ve demokratik taleplerine sırtını dönen, sahip olduğu iktidarı toplumu daha fazla baskı altına alarak korumaya çalışan, yönetim aklını zulme ve zorbalığa teslim eden her iktidarın karşısında halkların da “direnme hakkını” kullanması meşrudur!
Yine biliyoruz ki halkların özgürlük, eşitlik ve demokrasi mücadelesine karşı her zaman komplocu akıllar, “manidar” sözcüğü ile biten yorumlar, aranan “mihraklar”, “fotoğrafın bütününü görme” çağrıları da devreye girmekte, halkların can yakıcı sorunlarının ve taleplerinin üzeri örtülmeye çalışılmaktadır. Unutulmamalıdır ki eşitlik, özgürlük ve demokrasi talebi emperyalistlerin her türlü planını aşacak güce ve niteliğe sahiptir.
Halkların sorunlarını ve taleplerini odağına alan her göz İran’a baktığında, topluma giydirilmek istenen deli gömleğini çıkarmanın en baskıcı rejimlerde dahi mümkün olduğunu görecektir. Bu nedenledir ki umudun ve cesaretin bulaşıcılığından korkan muktedirler, ellerinde tuttukları şiddet aygıtlarıyla halkların üzerine saldırmakta ve etrafa idam tehditleri savurmaktadır.
Eğitim Sen olarak İran’daki rejimin protestoları şiddetle bastırmaya çalışmasını kınıyor, İran halklarının eşitlik ve özgürlük talepleri başta olmak üzere tüm demokratik taleplerinin dikkate alınmasını istiyoruz! Biliyoruz ki İran halkları kazanırsa demokrasi kazanacaktır!