İNSANCA BİR YAŞAM, GÜVENCELİ İŞ - GÜVENLİ GELECEK için YETKİNİN ASIL SAHİPLERİNİ BİRLİKTELİĞE ÇAĞIRIYORUZ!

1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşmegörüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır.Açlık sınırının 2.100, yoksulluk sınırının 6.800TL'yi aştığı, Elektrikten doğalgaza, çaydan tütünürünlerine iğneden ipliğe her şeye fahiş oranlardazamların devam ettiği, Gerçek enflasyonun0/030 '[arı bulduğu koşullardayız. Bu koşullarda Hükümet 3 milyon kamu emekçisine, 2 milyonemekliye, aileleri ile birlikte 20 milyonluk devasabir kitleye sefalet, yoksulluk, güvencesizlik teklifetmiştir.Maaşlarımız TÜİK vasıtası ile çarpıtılmış enflasyon rakamlarının, hiçbir zaman tutmayan enflasyon hedeflerine göre ayarlanmaktadır. Bu durumda yıllardır hepimize yaşattıkları kayıplara rağmen her seferinde tarihi başarı nutukları atılmaktadırToplu sözleşmede 21 Ağustos itibari ile KamuGörevlileri Hakem Kurulu süreci başlamıştır.Adı üzerinde, taraflar arasında hakemlik göreviyapmak için görevlendirilen bir kurulun tarafsız olması şarttır. Ancak mevcut yasalara göre toplusözleşmede taraf olan hükümet tarafsız olmasıgereken Hakem Kurulu üyelerinin çoğunluğunu belirlemektedir. Böyle bir Hakem Kurulundan kamuemekçilerinin lehine bir karar alınmasını beklemekçok zordur.Biz emekçiler, hakları ellerinden alınan, sefalet vekölelik teklif edilen milyonlarız. Bir araya gelmediğimiz sürece,yıllardır olduğu gibi elimizdeki avucumuzdakileri almaya devam edeceklerdir. Biz emekçiler, hakkayıplarımızı görmeyip, yoksulluk sınırı üzerindebir maaşı kendimize fazla gördüğümüzSÜRECE,Sermaye yanlısı emek karşıtı bu düzen bizimlesefalet oranında maaş zamları ile alay etmeye devam edecektir. .Aynı siyasi düşüncede oldukları iktidarın çıkarınıemekçilerin ortak çıkarı üzerinde tutanlar,yıllardır yaşadığımız kayıpları görmezden geldikleri gibitekliflerini 'makul' gibi göstermektedir. Bu teklifi bilekafalarına göre yarı yarıya indirmeleri,evrensel, gerçek bir toplu pazarlık sistemi ile hiçbir ilgisi olmadığının göstergesidir. Mevcut fason 'toplu sözleşme'sisteminde hepimizin kaybetmeye devam etmesi,KACINILMAZDIR!Bu Karanlık Tablodan Tek Çıkış Yolu; Yetkinin asılsahipleri olarak bizlerin ortak sorunları için biraraya gelmesinden, 'hak verilmez mücadele ilealınır' ilkesi ile ortak mücadeleyi yükseltmesindengeçer diyoruz. .Bu Karanlık Tablodan Tek Çıkış Yolu, 'Hepimiz aynıgemideyiz' diyenlere karşı "Geminin gerçek sahipleri olarak hakkımızı, emeğimizin, alın terimizinkarşılığını istiyoruz” demektir. En basından beri kamu emekçilerinin ortakçıkarları için mücadele eden konfederasyonumuz KESK, “İNSANCA YAŞAM GÜVENCELİ İŞ GÜVENLİ GELECEK” demeye devam edecektir..Bugün burdatoplanarak haklı taleplerimizin karşılanması konusunda ısrarcı olduğumuzu belirtiyoruz..Tüm konfederasyonları, sendikaları, hangisendikanın üyesi olursa olsun ya da herhangi bir sendikanın üyesi olmasın, tüm kamu emekçilerine çağrıda bulunuyoruz. Bizi yok sayan, alay eden tekliflerSunanlara karsı haklarımızı korumak için,“İnsanca Bir Yaşam, Güvenceli İs, Güvenli Gelecek” için omuz omuza vermeye,“Asıl Söz Sahibi Emekçilerdir” diyerek GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ! KESK ÇANAKKALE ŞUBELERİ