HERKES İÇİN ADALET

Ne yazık ki Türkiye uzun süredir yaşam hakkı başta olmak üzere en temel hak ve özgürlüklerin yok sayıldığı,, hukuku askıya alan, muhalif her sesi susturmayı ve sindirmeyi arzulayan, her türlü demokratik hak arayışını şiddetle bastıran bir akılla yönetiliyor. Üstelik bu yönetim aklı, sadece ve sadece kendi siyasi çıkarlarını ve ihtiyaçlarını gözetmekte, toplumsal kutuplaşmayı derinleştirerek, milliyetçiliği körükleyerek ve dini duyguları sömürerek hiçbir sınır tanımadan yoluna devam etmeyi arzulamaktadır. Böylesi bir siyasal iklimde adalet düşüncesi sadece yargı kararlarının ucu hükümete dokunduğunda hatırlanmaktadır. Halbuki AKP, yıllardır öteki ilan ettiklerine ya da muhaliflerine karşı yargıyı adeta sopa olarak kullanmaktan geri durmamıştır. Hatta TV ekranlarından ya da sosyal medyadan hakimlere gönderilen mesajlarla yargı kararlarına yön vermişlerdir. Bu talimatlara uymayan hakim ve savcılar ise bir gecede görevlerinden alınmıştır. Bizler biliyoruz ki adalet sadece mahkemelerin soğuk salonlarında değil yaşamın her alanında hükmünü yitirmiştir. Ancak bu durum bizleri umutsuzluğa değil, aksine daha kararlı ve güçlü bir mücadele örgütlemeye sevk etmelidir. Bu nedenle toplumun yarısını nefessiz bırakan bu siyasi iklimi değiştirebilecek, bu baskılar karşısında çıkış kapısı aralayabilecek her demokratik eylemin hayati önemde olduğunu belirtmek isteriz. Eğitim Sen ve KESK olarak CHP’nin başlatmış olduğu “adalet yürüyüşünün” önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bu yürüyüşün herkes için adalet talebi etrafında vücut bulması ve bu olumsuz gidişata güçlü bir dur ihtarı verilebilmelidir. Açlık grevinin 114. gününe giren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya adalet için, sendikal faaliyetler nedeniyle hukuksuzca ihraç edilen açığa alınan gözaltına alınan KESK liler için daha nice adaletsizlikler karşısında madur kalmışlar için ADALET istiyoruz, Adalet Herkese Gerekli diyoruz, yürüyüşü desteklediğimizin bilinmesini istiyoruz!