Eğitim sisteminin sürekli mağdurları: Öğretmenler mağdur oluyor

Tedbir amaçlı alınan tatil kararının ücretli öğretmenler ve özel öğretim kurumları ile ilgili detaylara yer vermemesi nedeniyle pek çok öğretmen ve çalışan mağdur oldu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları 16 Mart’tan itibaren bir haftalık tatile girdi. 23 Mart’tan itibaren ise bir haftalık uzaktan eğitim uygulaması başlayacak. Bu eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ise genel idari izinli sayılacak.

Bakanlık, “Öğretmenler, 16-20 Mart’ta meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak” açıklamasında bulundu. Ancak bu karar yaklaşık 90 bin ücretli öğretmeni ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde çalışanları kapsamıyor.
Eğitimde süreklilik açısından probleme neden olan sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin kesin olarak reddedilmesi gerekiyor‘’Şu an en ağır koşullarda çalışan arkadaşlarımız ücretli öğretmen arkadaşlarımız’’
‘Ücretler aynı şekilde ödenmeli’
İş güvenceleri ve hayat boyu emekli olma hakları bulunmayan, sadece ders saat ücreti aldıkları için büyük çoğunluğu asgari ücretin altında çalışan ve tatillerde ücret almayan bu öğretmenlerin alınan kararla daha da mağdur olacaklar.
‘’Bakan mağdur olmayacaklarını ifade etti. Şimdi bu sorumluluklarını yerine getirmeli. Yapılması gereken tatil öncesi planlandığı şekilde öğretmenlerin ücretlerinin ödenmesi. Koronavirüsle ilgili yaşanan sürecin sorumlusu arkadaşlarımız değil, ağır koşulları olan ücretli öğretmenlik gibi bir durumla karşı karşıya kalmak da onların sorunu değil.’’
Belirsizlik giderilmeli
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Öğretmenleri Dayanışma Platformu ise bazı rehabilitasyon merkezlerindeki kurum yöneticilerinin çeşitli söylemlerinin tedirginliğe neden oldu.
Belirsizliğin giderilmesi için
♦ 16-30 Mart 2020 tarihlerinde izinli sayılan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde çalışanların maaşlarında herhangi bir kesinti yapılacak mı?

♦ 16-30 Mart 2020 tarihlerindeki izin, çalışanların yıllık izinlerini etkileyecek mi?

♦ Planlanan telafi dersleriyle ilgili çalışanlara fazla mesai yaptırılacak mı? Ek ücret ödenecek mi?
Sorularının yanıtlanması gerekiyor.
Ayrıca MEB tarafından ücretli izin sınırlı bir şekilde yaşama geçirilmiştir. İl, ilçe milli eğitim müdürlüklerinde, halk eğitim merkezlerinde,tüm eğitim kurumlarında görevli eğitim emekçileri acilen ücretli izinli sayılmalıdır.
Sağlık en temel haktır. Tüm eğitim ve bilim emekçilerinin ve öğrencilerimizin sağlığı birincil önceliğimizdir.

Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 172. Yılında Mesleğimize ve Öğrencilerimizin Eğitim Hakkına Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz!
“Öğretmen Yalvarmaz
Öğretmen Boyun Eğmez
Öğretmen El Açmaz
Öğretmen Ders Verir”
Fakir Baykurt’ un Öğretmenleriyiz...