Eğitim Sen Yükseköğretim Bürosu Akademideki Hak İhlallerini Kaydediyor

body: 

Eğitim Sen Yükseköğretim Büromuz, eğitim hakkı, bilimsel özgürlük, kurumsal özerklik, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik özyönetim ve özdenetim, güvenceli çalışma, kamusal finansman biçiminde özetlediğimiz üniversite tahayyülümüzü zedeleyen her türlü ihlal, uygulama, anlayış ve işlemi tarihe not düşmek için kaydediyor. Yükseköğretim Büromuz, söz konusu hak ihlallerine alışmamak, yaşanan skandalların faillerinin tarihin hafızasında yerini alması ve unutulmaması için ifşa ediyor.
İnsan, toplum, doğa yararına üniversite için yola çıkan Yükseköğretim Büromuz, akademik çürüme, laiklik karşıtı uygulamalar, demokratik hakların kullandırılmaması, taciz, istismar, ayrımcılık ve cinsiyetçi uygulamalar, yolsuzluklar, kayırmacılık, kadrolaşma, liyakat dışı uygulamalar, mobbing, kişisel ve kolektif hak ihlalleri, doğaya ve çevreye karşı işlenen suçları  @EgtSnKaydediyor twitter adresinde paylaşacak. Paylaşımlar 15 Mart 2019 Cuma günü saat 16.00’da başlayacak.
Bu ve buna benzer yaşadığınız, tanık olduğunuz veya basından/sosyal medyadan öğrendiğiniz olaylarla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi Yükseköğretim Büromuza ulaştırabilirsiniz. Bunun için yaşadığınız yerdeki Eğitim Sen şubeleriyle, üniversitelerdeki Eğitim Sen temsilcileriyle iletişime geçebilir ya da [email protected] posta adresinden doğrudan ulaşabilirsiniz.