Eğitim Sen Samsun Şube 11. Olağan Genel Kurul İlanı

body: 

Eğitim Sen Samsun Şubesi’nin 11. Olağan Genel Kurulu, 7 Mart 2020 tarihinde saat 11.00’de Hürriyet Mahallesi Talimhane Caddesi No: 58/2 İlkadım/SAMSUN adresindeki şube salonunda aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Belirtilen gün ve saate çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 14 Mart 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Gazi Sahnesi’nde aynı gündemle yapılacaktır. 
GÜNDEM

  • Yoklama, açılış ve saygı duruşu
  • Divan seçimi
  • Açılış konuşması,
  • Konukların tanıtımı ve konuşması,
  • Yürütme ve denetleme kurulu raporlarının sunumu
  • Yürütme ve denetleme kurulu üzerine konuşmalar
  • Yürütme ve denetleme kurulu raporlarının ibrası
  • Seçimler

a-Yürütme Kurulu
b-Denetleme Kurulu
c-Disiplin Kurulu
d-Üst Delegeler

  • Dilek ve temenniler
  • Kapanış