Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Görüştü

body: 

Yeni eğitim öğretim yılı açılırken yaşanan sorunları iletmek ve çözüm için önerilerimizi paylaşmak amacıyla Merkez Yürütme Kurulumuz adına Genel Başkanımız Feray Aytekin Aydoğan, Genel Örgütlenme Sekreterimiz İsmail Sağdıç ve Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreterimiz Özgür Bozdoğan’dan oluşan heyetimiz Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bugün (17.09.2020) bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, güncel tartışmalara dair görüş ve düşüncelerimizin iletilmesinden sonra; salgın koşullarında eğitimin sürdürülebilmesi için; süreç yönetimi, okullar ve eğitim, öğretmenler, uzaktan eğitim konularına dair taleplerimiz ve önerilerimiz paylaşıldı. Ayrıca “Salgın Koşullarında Eğitimin Durumu” ve “Uzaktan Eğitim” raporlarımız ile 12 Ağustos 2020 tarihinde yaptığımız “Eğitim Sen Salgında Gelinen Aşama ve Eğitim Kurumlarının Açılmasını Tartışıyor” çalıştayının sonuçları rapor halinde sayın bakana sunuldu.
Salgın Koşullarında Eğitimin Sürdürülebilmesi İçin Önerilerimizi görmek için tıklayınız.