Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube 11. Olağan Genel Kurul İlanı

body: 

Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şubesi’nin 11. Olağan Genel Kurulu, 29 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 11.00’de Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube’de yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 14 Mart 2020 Cumartesi günü Çiğli Belediyesi Konferans Salonu’nda saat 11.00’de aşağıdaki gündem doğrultusunda yapılacaktır.
GÜNDEM
1-Açılış ve yoklama
2-Divan Kurulu’nun oluşturulması
3-Saygı duruşu
4-Şube Başkanının açılış konuşması,
5-Konukların tanıtımı ve konuşması
6-Yürütme (Çalışma ve Mali) Denetleme ve Disiplin Kurulunun raporlarının okunması
7-Raporlar üzerine delegelerin konuşması
8-Yürütme (Çalışma ve Mali yönden ayrı ayrı) Denetleme ve Disiplin Kurulları raporlarının oylanıp ibrası
9-Organlara seçilerek adayların belirlenmesi
10-Yürütme, Denetleme, Disiplin Kurullarına ve Merkez Genel Kurul delege seçimi
11-Dilek ve öneriler
12-Kapanış