Eğitim Sen Balıkesir Şube 11. Olağan Genel Kurul İlanı

body: 

Eğitim Sen Balıkesir Şubesi 11. Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündemle 18.09.2020 Cuma günü saat 13.00’de Bursa Yolu Yeni Sanayi Sitesi 4. Kapı Girişi Nefes Kır Bahçesi’nde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 19.09.2020 tarihinde aynı gündemle saat 13.00’de çoğunluk aranmaksızın aynı yerde yapılacaktır. Tüm delegelere ilanen duyurulur.
ŞUBE YÜRÜTME KURULU
GÜNDEM
1.Açılış ve yoklama
2.Divanın seçilmesi
3.Saygı duruşu
4.Açılış konuşması
5.Yürütme kurulu çalışma ve mali raporların okunması
6.Denetleme ve disiplin kurullarının raporlarının okunması
7.Raporlar üzerine konuşmalar
8.Yürütme kurulu çalışma ve mali; denetleme ve disiplin kurullarının raporlarının ayrı ayrı aklanması
9.Şube yürütme, denetleme, disiplin kurulları, üst kurul delege adaylarının başvurularının alınıp çarşaf listenin hazırlanması
10.Dilek ve öneriler
11.Seçimler ve kapanış