Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube 11. Olağan Genel Kurul İlanı

body: 

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Ankara 1 No’lu Şubesi’nin 11. Olağan Genel Kurulu çoğunluklu olarak 19 Eylül 2020 Cumartesi günü, 14.00-17.00 saatleri arasında, Mithatpaşa Cad. No: 45/12 Kızılay/Ankara adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 20 Eylül 2020 Pazar günü, 13.00-17.00 saatleri arasında aynı gündemle, Atatürk Buz Pateni ve Düğün Salonu Fidanlık Mahallesi Nusret Fişek Caddesi No: 1 Kurtuluş Parkı içi adresinde yapılacaktır.
GÜNDEM:
1- Açılış ve Saygı Duruşu
2- Divanın Oluşumu
3- Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulu Raporlarının ayrı ayrı okunması
4- Raporlar üzerine görüşler ve raporların ibrazı
5- Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulu ve Merkez Delegelerinin Seçimi
6- Dilek ve Temenniler
7- Kapanış