Eğitim Sen Afyonkarahisar Şube 11. Olağan Genel Kurul İlanı

body: 

Afyonkarahisar Şubemizin 11. Olağan Genel Kurulunu 22.02.2020 tarihinde saat 13.00 – 17.00 arasında, Ambaryolu Caddesi Beyaz Saray Restaurant toplantı salonunda gerçekleştirmesi, çoğunluğun sağlanamaması durumunda toplantının 29.02.2020 tarihinde aynı yer ve saatte yapılması kararlaştırılmıştır.