Eğitim Sen 10. Dönem 3. Genel Meclis Toplantısı Başladı

body: 

Eğitim Sen 10. Dönem 3. Genel Meclis toplantısı şube başkanlarımızın ve Merkez Yürütme Kurulu’nun katılımıyla başladı. 9-11 Şubat tarihlerinde yapılacak toplantının ilk gününde “Eğitim Alanında Yaşanan Dönüşümü Anlamak ve Mücadele Olanakları” başlıklı çalıştay düzenlendi. Çalıştayın sabahki oturumunda Birol Algan “Gizli Müfredat Uygulamaları”,  Nurcan Korkmaz “Eğitimde Özelleştirme ve Dinselleşme”, Nejla Doğan “Dinselleşme, Piyasalaşma ve Sınavlar”, Aysun Gezen de “Cemaat ve Tarikatlarla Yapılan İşbirlikleri, Protokoller” başlıklı sunumları yaptı.
Çalıştayın ikinci oturumunda ise HDP, EMEP, Haziran Hareketi, Halkevleri, Öğrenci- Veli Derneği (Veli-Der), Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği (ÖVDER), Alevi Birlikleri Federasyonu, Felsefeciler Derneği, Yeni Kuşak Köy Enstitülüleri Derneği (YKKED) ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) adına konuşmalar yapıldı.