EĞİTİM-SEN ÇANAKKALE ŞUBESİ 11. OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSUDUR

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Çanakkale Şubesinin 11. Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemle 22 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 12:00’ de aşağıdaki gündemle Çanakkale Belediyesi Eğitim ve Sosyal Tesisleri Binası Ercan ADSIZ Konferans Salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde genel kurul 29 Şubat 2020 Cumartesi günü aynı saatte ve aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Şube Yürütme Kurulu

GÜNDEM :

1. Açılış ve saygı duruşu
2. Divanın oluşturulması
3. Şube Başkanının konuşması
4. Konukların Konuşması
5. Şube Yönetim Kurulu (çalışma ve mali), Denetleme ve Disiplin Kurulları raporlarının okunması
6. Raporlar üzerinde konuşmalar
7. Şube Yönetim Kurulu (çalışma ve mali), Denetleme ve Disiplin Kurulları raporlarının ayrı ayrı ibrası
8. Şube Yönetim (7 asil-7 yedek), Denetleme (3 asil-3 yedek), Disiplin Kurulu üyeleri (3 asil-3 yedek) ve Genel Merkez Genel Kurul Delegelerinin Seçimi (3 asil)
9. Dilek ve temenniler
10. Kapanış