Eğitim Sen’den Basına ve Kamuoyuna / Eğitim Günlüğü 58

Bugün 58. sayısını sizlerle buluşturduğumuz eğitim günlüklerinin yayınına 19 Haziran tarihinde son vereceğiz. Salgınla beraber içine girdiğimiz olağanüstü dönemde yaşadıklarımızı kayıt altına almak, yaşananlarla ilgili düşüncelerimizi kamuoyu ile buluşturmak amacıyla yayınlamaya başladığımız eğitim günlükleri ile tarihe küçük de olsa bir not düşmeye çabaladık.15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi’nin 50. yıldönümü bugün. Emekçilerin sadece kendi hakları için değil tüm insanlık için mücadele ediyor olmasının, emek ve demokrasi mücadelesinin birlikteliğinin etkisinin tarihi bir örneğidir 15-16 Haziran direnişi. 15-16 Haziran’ı yaratanları selamlıyor, yaşamını yitirenlerin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Mücadele devam ediyor.Salgının hala ciddi bir tehdit olduğunu açıklanan yeni vaka sayıları ile bir kez daha fark ettik. Ekonominin çarklarının dönmesi için hızla atılan normalleşme adımları ve salgınla ilgili önlemlerin kademeli olarak değil de bir anda kaldırılmasının vaka sayılarında gelinen duruma neden olduğu açıktır. Salgın nedeniyle alınacak önlemleri bireylerin maske takmasına indirmenin yeterli olmadığı açıktır. Vaka sayılarında yaşanan artışın alınması gereken yeni önlemleri mutlaka gündeme getirmesi gerekiyor. Konuyu takip etmeyi sürdürüyoruz.Başak Demirtaş ve Canan Kaftancıoğlu’na dönük cinsiyetçi saldırıları kabul etmek ve münferit olaylar olarak değerlendirmek mümkün değildir. Kendisi gibi olmayanı, düşünmeyeni yok sayan ve hedef haline getiren bir zihniyet gittikçe yaygınlaşıyor. Önümüze konulan engeller ne kadar büyük olursa olsun eşitlik ve özgürlük mücadelemiz her koşulda devam edecek.Bugünün Gündemi:

  1. Sağlık Bakanı tarafından 13 ve 14 Haziran 2020 tarihlerinde açıklanan yeni vaka sayıları salgının ciddi bir tehlike olarak varlığını sürdürdüğünü göstermiştir. Tüm kurumlar aldıkları veya alacakları kararlarda bu durumu mutlaka temel hareket noktası olarak kabul etmelidir. Öğretmenlerin, Haziran 2020 mesleki çalışmalarını okullarda yüz yüze yapması kararı da bu bağlamda MEB yönetimi tarafından yeniden değerlendirilmek durumundadır. Öğretmenlerin sağlığı açısından risk oluşturacak bu karar değiştirilmeli ve mesleki çalışmaların uzaktan yapılmasına dönük karar alınmalıdır. Önceliğimiz öğretmenlerin sağlığıdır.
  2. 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçirilen işçiler yılda 10 ay çalışıyor ve sigortaları da 300 gün üzerinden vize ediliyor. Sonraki iki ayda iş akitleri askıya alınıyor. Bu yıl arkadaşlarımızın iş akitleri 15 Haziran-14 Ağustos tarihleri arasında askıya alınacak ve 15 Ağustos’ta yeniden işbaşı yapacaklar. Bu kapsamda çalışan 32 bin işçinin işsizlik ödeneğinden de yararlanması mümkün değildir. Üstelik MEB dışındaki kurumlarda aynı statüde çalışan işçilere dönük bu türden bir uygulama da söz konusu değildir. Okulların kapalı olduğu dönemde çalışanlara ücret ödenmemesi için yapılan bu uygulama kabul edilemez. MEB, 696 sayılı KHK’ya göre istihdam edilen arkadaşlarımızın iş akitlerinin süresini 12 aya çıkarmalı ve bu mağduriyeti ortadan kaldırmalıdır.
  3. Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 40. maddesinin 6. fıkrasına göre, zorunlu hizmet alanına atananlardan, zorunlu hizmet bittikten sonra o alanda göreve devam edenlere artırımlı hizmet puanı verilmektedir. Artırımlı hizmet puanının sadece zorunlu hizmet için gelen öğretmene verilmesi, aynı okulda çalışan öğretmenler arasında eşitsizliğe neden olmaktadır. Hizmet puanı bir yıl boyunca yapılan işin karşılığında öğretmene verilen puandır. Doğal olarak, yapılan işin dışında, atanma şekli veya diğer unsurlar hizmet puanına etki etmemelidir. Eğitim Sen’in de katıldığı, 10-11 Ekim 2019 tarihinde MEB tarafından düzenlenen “Öğretmenlerin Yer Değiştirme Süreçlerini Değerlendirme ve Geliştirme Çalıştayı” konunun ayrıntılı tartışıldığı bir çalışma oldu. Artırımlı puan uygulanan okullarda çalışanların tamamının bu uygulamadan yararlanması, çalıştayda üzerinde mutabık kalınan konulardan biriydi. MEB’in ilgili yönetmelik maddesinde yapacağı küçük bir düzenleme ile bu sorunun çözülmesi mümkündür.
  4. Vaka sayılarında yaşanan artışın kimi kararların gözden geçirilmesini zorunlu hale getirdiği görülmektedir. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri bugün (15 Haziran 2020) açıldı. Bu merkezlerin açılmasının ertelenmesi bu alanda örgütlü olan ÖZRÖ-DER tarafından da dile getirilmektedir. Bu merkezlerde çalışanların ve hizmet alanların sağlığı açısından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışı ertelenmelidir.
  5. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından 12 Haziran 2020 tarihinde, salgınla mücadele kapsamında, motorlu taşıt sürücüleri kursu, iş makinesi operatörlük kursu, gemi adamı yetiştirme kursu ve pilot yetiştirme kursunda alınması gereken ek önlemlerle ilgili illere yazı gönderildi. Söz konusu yazıda ayrıntılı olarak alınması gereken önlemler sıralandı. MEB aynı hassasiyeti LGS için de göstermelidir. Özellikle, bir sınıfta kaç öğrencinin sınava gireceği ve oturum aralarında fiziki mesafenin nasıl korunacağı konularında kamuoyunu bilgilendirmelidir.

Kamuoyuna Saygıyla SunarızEĞİTİM SEN MERKEZ YÜRÜTME KURULU