Eğitim Sen’den Basına ve Kamuoyuna / Eğitim Günlüğü 44

body: 

Siyasi iktidarın gündeminin, yitirmekte olduğu gücü yeniden kazanmak, halkın gündeminin ise yoksulluk, işsizlik ve yaşam pahalılığı olduğu ilginç bir süreçten geçmekteyiz. İşsizlik, özellikle de genç işsizlik rakamları, neyi tartışmamız gerektiğini çok açık olarak ortaya koymakta. Kısa çalışma ödeneği bağlanma oranı zaten düşüktü, ücretsiz izin ödeneği ondan daha da düşük. Yapılan ödemelerle bırakın yaşamı sürdürebilmeyi, bir haftalık gereksinimin dahi karşılanması mümkün değildir. Sendikalar açısından önümüzdeki dönemin mücadele alanı açık olarak görünmektedir; işsizlik ve yoksulluk. Konfederasyonumuz KESK’in koordinasyonunda önümüzdeki dönemde kamu emekçileri bu mücadelede yerlerini alacaktır.
Muhalefet edenlere, yönetimin baskısına boyun eğmeyenlere dönük sindirme ve kontrol altına alma girişimleri her alanda devam etmektedir. TCDD bünyesinde çalışan demiryolu emekçileri “rotasyon” adı altında örtülü sürgüne gönderilmeye çalışılmaktadır. BTS’nin bu sürgünlere karşı mücadelesini hep birlikte sahiplenecek ve sürgünleri durduracağız.
Eğitim alanında da özellikle özel öğretim kurumlarında çalışan eğitim emekçileri; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan arkadaşlarımız; ücretli öğretmenler; okul aile birlikleri tarafından istihdam edilen eğitim emekçileri; atanan ama göreve başlatılmayan öğretmenler; atama bekleyen öğretmenler sürecin en mağdur kesimleridir. Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için birlikte mücadele etmek dışında seçeneğimiz yoktur. Haydi birlikte mücadeleye…
Bugünün Gündemi:

  1. MEB, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan bir makam oluru ile LGS’de öğretmenlerin resen görevlendirilmesinin önü açılmıştır. Görev tercihlerinin hala devam ettiği bir dönemde, 15 Mayıs 2020 tarihinde, olur almanın nedeni öğretmenlerin görev istemeyeceğinin açık olmasıdır. Salgın nedeniyle öğretmenlerin görev istemeyeceğinin bilindiği bir dönemde sınav yapmakta ısrar etmenin nedenini sorgulamayı sürdüreceğiz. Yapılması gereken önce kamuoyunun sorularına yanıt vermek ve kaygılarını gidermektir. MEB, öğretmenlerin kararlarına ve iradelerine saygılı davranmalı, resen görevlendirme yapmamalıdır.
  2. MEB, dün (21 Mayıs 2020) daha önce 06 Haziran 2020 tarihine ertelenen “bursluluk” sınavının 05 Eylül 2020 Cumartesi gününe ertelendiğini açıkladı. Haziran ayında yapılacak sınavlarla ilgili tartışmanın bu kadar yoğun devam ettiği bir dönemde, sadece bursluluk sınavının ertelenip, diğer sınavların ertelenmemesinin nedenlerinin kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. Üstelik ertelenen sınav kapsam ve uygulama açısından ertelenmeyenlere oranla daha dar ve kolay uygulanabilecek bir sınavdır. Sürecin sağlıklı devam etmesi ve kimsenin zihninde en ufak bir kuşku kalmaması için acil bir açıklama yapılması gereklidir.
  3. MEB Personel Genel Müdürlüğü, Haziran 2020 dönemi öğretmen alımı için başvuran adayların isterlerse Ocak 2020 döneminde almış oldukları sözlü sınav puanını kullanabileceklerini açıkladı. Bu kararın da salgın nedeniyle alındığı belirtildi. Sözlü sınav yapma koşulları ve bunun sağlıkla ilgili oluşturduğu riskler kuşkusuz önemlidir. Ancak, daha da önemli olan mülakatın yarattığı eşitsizlikler ve mağduriyetlerdir. Mülakat muktedirin istemediğinin, makbul görmediğinin elenmesinin aracıdır. Yapılması gereken çok açık ve kesindir; mülakat uygulamasına son verilmelidir.
  4. Hacettepe ve Boğaziçi Üniversiteleri de dâhil olmak üzere, kimi üniversitelerin sosyal tesislerinde taşeronda çalışan işçiler aylardır maaşlarını alamıyor. Kısa çalışma ödeneğine başvuru yapıldığı söylenmiş olsa da işçilere herhangi bir ücret ödenmedi. Bu durum, sadece işçileri çalıştıran şirketlerin sorumluluğu değil, aynı zamanda da rektörlüklerin sorumluluğundadır. Sosyal devletin görev ve sorumluluğu kimsenin mağdur olmasına izin vermemek, ihtiyacı olan kesimlerin yanında olmaktır. Rektörlükler soruna müdahil olmalı ve işçilere gereken ücretin ödenmesini sağlamalıdır.
  5. MEB, BİLSEM öğretmen seçimiyle ilgili kılavuzunu yeniledi. Yenilenen kılavuza göre, salgın nedeniyle tamamlanamayan sözlü sınavların 19 Haziran 2020 tarihine kadar tamamlanması ve ardından da sürecin devam etmesi planlanmış. Salgın koşullarının halen devam ettiği göz önüne alındığında yeni planlamada da aksaklıklar olma olasılığı vardır. Bütün bunlarla birlikte, mülakat uygulamasının yarattığı eşitsizlikler ortadadır. MEB’in mülakat uygulamasını tamamen sonlandırması gerekmektedir.

Kamuoyuna Saygıyla Sunarız
EĞİTİM SEN MERKEZ YÜRÜTME KURULU