Eğitim Emekçileri Olarak Her Türlü Baskı ve Angaryayı Reddediyoruz! Emeğimize ve Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz!

Angarya çalışma, Anayasanın 18. maddesinde; “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır” ifadesiyle yasaklanmıştır. Anayasada açıkça belirtilmesine rağmen, son yıllarda tüm kamu kurumlarında olduğu gibi, eğitim alanında çeşitli adlar altında gündeme getirilen ve eğitim emekçilerinin asli görevleri dışında yer alan pek çok iş, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ‘angarya çalışma’ haline getirilmiş ve özellikle sendikalı eğitim emekçileri üzerindeki baskılar belirgin bir şekilde artmıştır.MEB’in pilot illerde başlattığı İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında yapılan re’sen görevlendirmeler, çeşitli kurs, proje ve protokol etkinliklerine bağlı çalışmalara zorunlu katılım, ev ziyaretleri, eğitim koçluğu, birden fazla nöbet tutmaya zorlama, öğrenci servis araçlarının kontrolü ve öğrencilere nezaret edilmesi vb. gibi doğrudan öğretmenlik mesleğinin icrası ile ilgili olmayan çok sayıda angarya iş, öğretmenlerin sınıf içindeki asli görevlerini yapmalarını engeller hale gelmiş durumdadır.MEB’in uyguladığı projeler ve imzaladığı protokoller üzerinden öğretmenlere yönelik angarya görevler çıkarılması, esnek çalışma uygulamalarının giderek artmasını beraberinde getirmekte, eğitim emekçilerinin ‘aldıkları nefesi bile sayarak almaya başladıkları’ despotik karakterli yeni çalışma düzeni karşısında emeğimize ve mesleğimize sahip çıkacak, MEB’in baskıcı ve dayatmacı uygulamalarına karşı örgütlü gücümüzle karşı durmayı sürdüreceğiz.Genel Merkez Yürütme Kurulumuzun, angarya çalışma hakkında 26.02.2018 tarihinde aldığı kararı ve dilekçe örneklerini görmek için ;KARAR ÖRNEĞİDİLEKÇE ÖRNEKLERİ (Sekiz ayrı dilekçe için)dilekce-26-subat-2018-tarihli-myk-karariyla-ilgili-ikinci-nobetdilekce-26-subat-2018-tarihli-myk-karariyla-ilgili-istek-disi-hizmetici-egitimdilekce-26-subat-2018-tarihli-myk-karariyla-ilgili-iyep-resen-gorevlendirmedilekce-26-subat-2018-tarihli-myk-karariyla-ilgili-iyep-resen-gorevlendirmedilekce-26-subat-2018-tarihli-myk-karariyla-ilgili-ogle-tatili-nobet-gorevidilekce-26-subat-2018-tarihli-myk-karariyla-ilgili-pansiyon-nobetleridilekce-26-subat-2018-tarihli-myk-karariyla-ilgili-rehber-ogretmendilekce-26-subat-2018-tarihli-myk-karariyla-ilgili-servis-araclariİFADE ÖRNEĞİ