Danıştay Sendikamızın Açtığı Ders ve Ek Ders Esaslarına İlişkin Davada Üyelerimizin Okul Müdürlüğüne Ek Ders Talebi İle Verecekleri Dilekçe Örneği

body: 

Danıştay Sendikamızın Açtığı Ders ve Ek Ders Esaslarına İlişkin Davada, Yürütmeyi Durdurma Kararı üzerine üyelerimizin okul müdürlüğüne ek ders talebi ile verecekleri dilekçe örneği ektedir.
Dilekçe İçin Tıklayınız