BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME
 Eğitim Sen olarak emekçilerimizin BES denen tuzağa düşmemesi için,. İlk iki aylık kesintiden sonra sendikamızın hazırladığı dilekçelerle okullara başvurulması gerekli diyoruz.. Kesintiler ve anapara ile birlikte yasal faiziyle talep edip bu yağma fonunu doğmadan tarihe gömelim.
BES den Nasıl Çıkılır?
BES kesintisi yapılan emekçilerin  2 ay süresi bulunuyor. Bu süre zarfında zorunlu BES ten çıkış yaparsa herhangi bir hak kaybına uğramayacak, ancak bu tarih sonrasında çıkmak isterse bazı kesintilere maruz kalacak. Kısacası BES ‘ten çıkış her zaman mümkün ancak kesintileri göze almak gerektiği için ilk iki ayda çıkmak gerekiyor.
BES’ten ayrılmak için sisteme dahil olduktan sonra 2 ay içerisinde bir dilekçe doldurarak bu dilekçeyi işverene veya emeklilik şirketine posta ve güvenli e-posta yoluyla iletmeniz yeterli. Bu cayma dilekçesinin ilgilisine ulaşmasından 10 iş günü içerisinde yapılmış olan kesintiler varsa geliriyle birlikte size iade edilir.
Dilekçe sahibi emekçiler, BES'ten çıkışı zorlaştırmak isteyen kurumların itirazlarını kabul etmemeli, çıkış işlemleri için dilekçeler ilgili kuruma ibraz edilmelidir.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

…….. KURUM / EMEKLİLİK SİGORTA A:Ş.’NE
                                                                                               ………..
 
6740 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun Ek 2. maddesi uyarınca zorunlu olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edildiğim bilgisi …/…/2017 tarihinde tarafıma iletilmiştir.
Aynı kanun maddesine göre sahip olduğum cayma hakkımı kullanmak istiyorum. Bu kapsamda adıma düzenlenen sözleşmenin feshedilerek yapılan kesintiler ve varsa yatırım gelirlerinin yasal süresi içerisinde tarafıma iadesini arz ederim. …/…/2017
 
 
Adı Soyadı    
    İmza                      
 
T.C. Kimlik No: 
IBAN                : 
Adres                : 
e-posta                          :
Telefon             :