Birden Fazla Nöbet İsteğe Bağlı ve Ücretli Olmalıdır!

body: 

“HAFTADA BİR GÜNDEN FAZLA NÖBET TUTMUYORUZ!”
Nöbet eylemimiz sonucunda, toplu sözleşmede 2016 yılından itibaren yetersiz de olsa nöbet görevinin karşılığı bir ücret ödenmesi hakkını kazanmıştık.
Toplu sözleşmeye göre haftalık sadece tek nöbete ücret ödenmekte iken, Anayasa’mızın 18. maddesinde yer alan angarya yasağına aykırı olarak; bazı idareler tarafından ikinci hatta üçüncü nöbet görevinin verilmesi üzerine haftada bir günden fazla nöbetin isteğe bağlı ve ücretli olması talebiyle, 2017-2018 eğitim öğretim yılı süresince hukuka aykırı bir uygulama olan haftada bir günden fazla nöbet tutmayacağız.
Eğitim emekçilerinin özlük ve ekonomik haklarını savunmaya devam edeceğiz.
uye-dilekce-ornegi
uye-olmayan-dilekce-ornegi