BASINA VE KAMUOYUNA 24/09/2018

Kitap okumayı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak, okuduğu kitabın anlama seviyesini görmesini sağlamak gibi amaçlarla Çanakkale İl Mili Eğitim Müdürlüğünün yazısıyla okul müdürlüklerine gönderilen yazı ekinde kitap etkinliğinde kullanılmak üzere 5 kitap başlığı verilmiştir Ancak bunlardan birisi var ki eğitim ve öğretimin bilimsel ve felsefi ilkelerine aykırı olduğu gibi Anayasa’ya,Milli Eğitim Temel Kanunuyla ilgili hukuki mevzuata da aykırıdır. Cahit ZARİFOĞLU tarafından kaleme alınmış olan “Bir Değirmendir Bu Dünya”başlıklı kitapta baştan sona bir dogmanın övgüsü yapılmaktadır.Kitapadeta açıkça ayrımcılıkyapmak ve ötekileştirmek için yazılmıştır. Bu anlamda öyle ileri gidilmektedir ki, ileri sürülenlerle, Müslümanlıksözde savunulurken insanlıktan uzaklaşılmaktadır. Kendi düşünceleri dışındaki fikirleri benimseyen insanları sürü olarak niteleyen yazar onlara “şahsiyetsiz, içkici, faiz sever, başıbozuk” diyerek açıkça hakaret etmektedir. Üstelik bu hakaretler arasına “laikliği” de katarak, laik dünya görüşünü benimseyen insanları aşağılamaya çalışmaktadır. Yazar, Dünya’da eğitim biliminin ürettiği bilgiler ışığında önerilen “cinsel eğitimi”, “seks eğitimi” olarak lanse etmekte; buna bağlı olarak da kadın-erkek eşitliğinin savunulmasını “…hayvani bir yaşayışın, alkol ve dansın, flörtün taraftarlığını yapıyorlar…” diyerek aşağılamakta ve iğrenç hakaretler savurmaktadır.Tüm bunların ötesinde kitapta bazı siyasi partiler hakkında hakarete varıcı sözler sarfedilmekte, insanlara belli partilere oy vermeme çağrısı yapılmaktadır. Bu durum açıkça,Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 11. maddesinde ifade edilen“…eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez” hükmüne aykırıdır.Dinci, gerici, yobaz bir içeriğe sahip olan ve hiçbir pedagojik ilkeye uymadığı gibi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda okutulması ilgili yasalara da aykırı olan bu kitabın Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili kurulları tarafından “kitap okuma etkinliği” kapsamında okunacak kitap olarak belirlenmesi tam bir skandaldır.Milli Eğitim Bakanlığı okullarda okutulmak üzere bu tür kitapları belirleyerek bilimsel eğitimden ne denli uzak olduğunu kanıtlamaktadır. Üstelik sözkonusu kitap okuma etkinliği bir yarışma şekline getirilerek okunan kitapların etkilerinin daha da derinleşmesi sağlanmaktadır. Son onaltı yılda, Sendikamızın tüm uyarılarına rağmen eğitim ve öğretim sisteminde yaptığı sayısız değişikliklerle her geçen gün eğitim öğretim kalitesini düşürmeyi başarmış olan bir iktidarın çocuklarımızı kindar yetiştirmeye yönelik bu gayretine katkı mahiyetindeki bu kitabın okutulmasını kabul etmiyoruz. Aynı zamanda velilerimize çağrımızdır, çocuklarımızın bu tür kindar gerici düşüncelere sahip kitapların ders içeriklerinin takipçisi olunuz.Milli Eğitim Bakanlığı derhal ilgili kurullara bu konulara bilimsel açıdan kifayetli ve liyakatli kişileri getirerek eğitim ve öğretimin bilimsel ilkeler çerçevesinde sürdürülmesini sağlamalıdır.      Millî Eğitim Bakanlığı’nı ayrımcı, ötekileştirici, hakaret içeren, dogmatik bu tür kitapların herhangi bir okul etkinliğinde kullanılmasına yönelik kararların derhal kaldırmasını talep ediyoruz. Ayrıca öğrencilerimize kin ve nefret aşılayacak anayasadaki laiklik ilkesi karşıtı bu kitabı inceleyip öneren kişi veya kişilerin bir an önce tespit edilerek haklarında gerekli işlemler yapılmalıdır.   EĞİTİM SEN ÇANAKKALE YÜRÜTME KURULU