BASINA VE KAMUOYUNA 02-04-2018

Eğitim ve öğretimin temeli öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimizdir. Eğitim öğretim alanında yapılan en küçük bir değişiklik geleceğimiz olan çocuklarımızın tüm yaşamlarını etkilemekte, ülkemizin geleceğini belirlemektedir. On altı yıldır iktidarda olan AKP bu on altı yıl boyunca neredeyse iki buçuk yılda bir bakan değiştirmiş, öğrencilerimizin geleceğini ipotek altına alan sınav sistemleriyle birçok kez oynamış, 4+4+4 uygulamasıyla eğitimi arap saçına çevirmiş, okullarımızı nitelikli, niteliksiz olarak sınıflamış ve 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle TEOĞ'u kaldırmıştır. Var olan sistemin eşitsizlikler içerdiğini, sınav odaklı olduğunu çocuklarımızın ilgi, istek ve kabiliyetlerini ölçmediğini sürekli dile getirirken, Milli Eğitim Bakanı bir müjde olarak ve yıllardan bu yana çözülemeyen bir sorunu çözüyor iddiası ile TEOG sisteminin ve sınavın kaldırıldığını duyurdu.  Adreslerine en yakın, tercih ettikleri okula yerleştirileceğini ifade eden Milli Eğitim Bakanı birkaç kez hiçbir öğrencinin istemediği okula yerleşmeyeceğini vurguladı. Her öğrencinin istediği 5 okulu tercih edeceğini ve adresine yakın olana okullara yerleşeceğini söyleyerek kaygılı velileri ve öğrencileri ikna etmeye çalışmıştırMilli Eğitim Bakanı’nın sunduğu gerekçelerde ifade edilen sorunlar çözülemediği gibi velilerin kaygıları da giderilebilmiş değildir. Milli Eğitim Bakanlığı % 10’luk bir öğrenci kesiminin sınavla öğrenci alan okullara yerleşmesini planlarken bu oranın nasıl belirlendiğini ve neden % 10 ile sınırlandırdığını açıklamamıştır. MEB, sınavla alan okulları %10 ile sınırlandırarak öğrenci ve velilerin tercihine bırakmayarak eğitim hakkını engellemektedir. Milli Eğitim Bakanı tarafından “nitelikli okullar” tabiri dışındaki okullar, doğal olarak, niteliksiz, sıradan ve işlevsiz olarak algılanmasına neden olmaktadır.  Herhangi bir MEB yetkilisi bugüne kadar sınavsız yerleşecek öğrencilerin neden 9 okul içerisinden tercih yapmak zorunda olduğuna dair tatmin edici bir açıklama yapmamıştır. Neden 5 okul tercih edilmek zorunda? ”Ortaöğretim Kayıt Alanı” olarak alanların belirlenmesinde hangi ölçüler kullanılmaktadır? Öncelikle 9 okulun eşit sayıda okul türünden oluşmasının fiziki koşulları yeterli değildir. Farklı okul türlerinin sayısı ve coğrafi dağılımı dikkate alındığında bu yerleştirme sisteminin bu şekliyle uygulanmasının mümkün olmadığı görülecektir. Üç Anadolu Lisesi, üç imam Hatip lisesi ve üç mesleki ve teknik Anadolu lisesi dağılımından 5 tercih yapma zorunluluğu olan öğrenci, gitmek istemediği okul türlerine zorlanmaktadır Anadolu Lisesinde eğitim almak isteyen bir öğrenci, ilk üç tercihine Anadolu lisesi yazsa dahi tercihinin geçerli olması için 4. ve 5. seçimine tercih etmediği okul türlerini yazmak zorundadır. Bu da açık şekilde göstermektedir ki, öğrenciler kontenjanları boş kalan okullara yönetmelik marifetiyle yönlendirilmektedir. Yine MEB nın dayatması ile ülke genelinde birçok okul “proje okul” kapsamına alınmış ve okulun öğretmenleri sürgün edilmiştir. O dönemde veliler, öğrenciler, eğitimciler karşı çıksalar da bakanlık uygulamadan geri adım atmamıştır. 23 proje okulu açarak bu okullara kadrolar tahsis ettiler. Bunlardan 16 sı İmam Hatip Okuludur. İlimizde de bir proje okulu mevcut o da Toki İmam Hatip Lisesi dirBu proje siyasi iktidarın projesidir. Bu proje ile, laik, bilimsel, demokratik eğitimin altı oyulmakta, projelerini adım adım “proje okullar” vasıtasıyla gerçekleştirmektedirler.  İllerde oluşturulacak eğitim bölgeleri, bakanlığın ifadesiyle üçlü çemberler oluşturularak öğrencilerin tercihleri alınarak, öğrencilerin istedikleri, evlerine en yakın okula gidecekleri belirtilmektedir. Peki, Çanakkale de oluşturulacak çemberlere bakalım. Eceabat hangi çemberde olacak, ilçe olarak tek çemberde bulunamaz, çünkü Eceabat’ta öğrencilerin gidebileceği ortaöğretim kurumu sadece Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesidir. Eceabat Çanakkale merkez ilçeye dahil edilecek diye düşünelim mi? O zaman da şu soru, hani en yakın okula gidecekti cocuklar? Hadi Çanakkale ye dahil edelim dedik… Çanakkale merkezde; 6 Anadolu Lisesi, 6 meslek lisesi bulunmaktadır. Oluşturulacak çemberlerde 3 anadolu, 3 meslek ve 3 imam hatip lisesi nasıl olacak. Çanakkale de 2 tane imam hatip lisesi bulunmakta, bunlardan Toki İmam Hatip Lisesi proje okul ve kendi öğrencisini sınavla kendisi almaktadır. Geriye 1 imam hatip kalıyor. Yeni iki imam hatip lisesi mi yaratacağız. Yaratsak bile var olan 2 imam hatip öğrencisi bile yetersiz iken, boş kontenjanı var iken yaratacağımız iki yeni imam hatipe kim gidecek. Yoksa imam hatiplerin boş kontenjanlarına öğrenciler istemese de gönderilmek mi isteniyor.  Bozcaada da ise sadece Gazi Lisesi var. Orayı da mı Merkez ilçeye dahil edeceğiz. Üçlü çember 9 okul mu yaratacağız? Gökçeada; 2 anadolu lisesi bir meslek lisesi nasıl bir çember olacak, imam hatip yok, okulları dönüştürüp imam hatip mi yapacaksınız. Ayvacık ta 2 anadolu lisesi, 2 meslek lisesi ve 1 imam hatip lisesi var. Üçlü çember sistemi nasıl olacak? Okulmu yaratılacak? Yoksa en yakın ilçeyle birleştirsek mi? Bayramiç, Ayvacık’a 26 km, öğrencilerin evlerine en yakın gibi mi görünüyor? Bayramiç te; 2 anadolu lisesi, bir imam hatip lisesi, bir meslek lisesi bulunmakta. Üçlü çember olmuyor. Ayvacık ile Bayramiç aynı eğitim bölgesine dâhil edilseler de imam hatip yine eksik kalıyor. Bu durumda 1 adet Anadolu Lisesi, imam hatip lisesine mi dönüşecek? Böylesi bir durumun düşünülmesi veya yapılması mümkün olmadığına göre bu iki ilçe içinde MEB tarafından uygulanacağı ifade edilen çember sisteminin uygulanması mümkün görünmemektedir. Hadi biraz daha zorlayalım. Ezine de 1 anadolu lisesi, 3 meslek lisesi, 1 imam hatip lisesi bulunmakta. Tek başına üçlü çember olmuyor. Hadi Bayramiç, Ayvacık, Ezine tek eğitim bölgesi olsun dersek öğrencilerimiz en yakın okullara mı gidecek?Lapseki ne olacak hangi çembere sığacak. Lapseki de 1 imam hatip, 1 meslek lisesi,1 anadolu lisesi var. Üçlü çember değilde birli çemberlerle mi idare edeceğiz? 9 okuldan zorunlu 5 tercih var, birli çember imkânsız değil mi? Gelibolu da toplam 5 meslek lisesi, 2 Anadolu lisesi var. İmam hatip lisesi yok. Ne yapılacak? Yeni İmam Hatipler mi yapılacak, yoksa var olan okullar mı dönüştürülüp imam hatip yapılacak? Hadi Lapseki ile ortak çember yapalım. Bu durumda toplamda 6 meslek lisesi, 3 anadolu lisesi, 1 imam hatip lisesi olur. Üçlü çember dedikleri, her öğrenciye 3 er okuldan 9 tercih olmuyor. İmam hatip lisesi yok. Yenice;, 1 imam hatip, 1 meslek lisesi, 1 anadolu lisesi, 3 Çok Programlı Anadolu Lisesi var. Çok Programlı Anadolu Liselerini dönüştürecek miyiz? Dönüştürsek bile yine de öğrencilere 9 tercih yapacakları okul olmuyor. Çan ile mi üçlü çember oluşturacağız? Bu durumda öğrenciler en yakın okula mı gidecek?Çan; Fen Lisesi sınavla öğrenci alacak. Diğer okullara baktığımız da; 2 anadolu lisesi, 4 meslek lisesi, 1 imam hatip lisesi var. Kendi başına 9 tercih olabilecek lise yok, imam hatip sadece 1 tane, Yenice ile birleştirilse bile yeni bir İmam hatip mi yaratacağız? Biga; Fen Lisesi sınavla öğrenci alacak. Diğer okullara baktığımız da; 4 meslek lisesi, 3 anadolu lisesi, 2 imam hatip lisesi var. Her halde meslek liselerinden birini imam hatip yaparlarsa sadece Biga üçlü çember olabilir. Her öğrencinin istediği okul türüne ve istediği okulda eğitim alması temel bir insan hakkı iken bugün yaşananlar ve yaşanacak olanlar gençlerin geleceklerinin ve hayallerinin ellerinden alınmasından başka bir anlam taşımamaktadır. MEB yetkilerini çocukların üstün çıkarları yerine başka bir amacı gerçekleştirmek için kullanmaktadır. Çocuklarımızın hayallerinin ve geleceklerinin ellerinden alınmaması için velilerimizi mücadele etmeye çağırıyoruz.  EĞİTİM SEN ÇANAKKALE ŞUBE YÜRÜTME KURULU