Anayasa Mahkemesi’nden Sendikamız Lehine İhlal Kararı

body: 

Anayasa Mahkemesi nezdindeki başvurucu ve aynı zamanda Antalya Şube üyemiz, Antalya Valiliğinin 04.11.2016 tarihli eylem yasağının geçerli olduğu süreçte, sendikal faaliyet kapsamında; 19.01.2017 tarihinde Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde sendika üyesi ve yöneticisinin meslekten ihracını protesto amacıyla basın açıklamasına katılmıştır.
Üyemiz hakkında emre aykırı davranışta bulunduğu iddiasıyla Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmış ve üyemizin cezaya yapmış olduğu itirazın da reddi üzerine iç hukuk yolları tükendiğinden üyemiz adına Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılmıştır. Basın açıklamasına katılma nedeniyle uygulanan idari para cezalarının sendika hakkının ihlali olduğu iddiasıyla yapılan başvuruda, Anayasa Mahkemesi 1 Ekim 2019 tarih 2017/24902 başvuru numaralı kararı ile Anayasanın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine, ihlal edildiğine ve kararın bir örneğinin sendika hakkı ihlalinin sonuçlarını ortadan kaldırmak üzere Antalya 3. Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu karar, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkımız önündeki anayasal güvenceleri hatırlatmakla kalmamış, İçişleri Bakanlığı ve valiliklere de bu hakkın kullanımını engelleyen uygulamalarından vazgeçmesinin hukuki bir zorunluluk olduğunu göstermiştir.
Eğitim Sen olarak, demokratik haklarımızı kullanmakta ısrarcı olacağımızın ve haklarımızı engellemeye yönelik uygulamalara geçit vermeyeceğimizin bilinmesini isteriz.
Kararı görmek için tıklayınız.