30 AĞUSTOS 1922 ve BUGÜN

30 Ağustos 1922 zaferi, parçalanmış imparatorluk bakiyesi üzerinde yükselen genç ve yenilikçi cumhuriyetin inşasında konulan son taştır. Nihai zaferin ilan edildiği son büyük muharebedir. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının zahmetli, acılı ve destansı mücadelesinin; Anadolu halklarının fedakar, meşakkatli ve kutsal direnişinin zaferle taçlandığı gündür. Bu topraklar için bu topraklarda can veren sayısız kahramanın nihai zaferidir. Bayramdır, Zafer Bayramıdır.“Yurtta sulh, cihanda sulh” şiarına anlam kazandıran son zaferdir.98 yıl önce birlik, kardeşlik ve direniş ruhuyla kazanılan bu zaferden bugün bile çıkarılacak çok ders vardır. Bütün vatan evlatlarının omuz omuza mücadele verdiği günlerden, neredeyse herkesin birbirine düşman kesildiği karanlık bir tünele girmiş vaziyetteyiz. İşgalci güçlerin düşman olarak tanımlandığı günlerden, muhalif kesimlerin düşman hatta vatan haini olarak suçlandığı günlere geldik. 30 Ağustos 1922’de cisimleşen kardeşlik, bugün kanlı bıçaklı bir düşmanlığa evirildi. Vatan için verilen savaş, vatanın haraç mezat satıldığı pazarlıklara dönüştü. İnsanların uğruna kanlarını akıttıkları topraklar sermayedarların rant alanı haline geldi.Deresinin özgürce akmadığı, ağacının rüzgarda hoyratça savrulmadığı, insanlarının kendisini korkusuzca ifade etmediği bir yaşama mahkum edilmek isteniyoruz.Ama yurdunu gerçekten seven, yurdunun toprağına, suyuna, ağacına, hayvanına, insanına sahip çıkan yurtseverler, vatanperverler için umutsuzluk, tükenmişlik, vazgeçmek gibi kavramlar yoktur. O günlerde bu toprakları kanıyla, teriyle ve göz yaşlarıyla sulamış sayısızı ve isimsiz kahramanlar için, onların mirasına sahip çıkmak için mücadele etmeye devam edeceğiz.Eğitimsen Çanakkale Şubesi olarak bütün Türkiye halklarının 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyoruz. Bu zaferde omuz vermiş bütün canların hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.Selahattin DÜZGÜNÇanakkale Eğitimsen Eğitim Sekreteri