“Kazdağının Altını Elmasıdır”

Eğitim Sen ve Çanakkale Eğitim Sen olarak Türkiye’de eğitim ve bilim sürecini yakından izliyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu aklın ve bilimin yol göstericiliğini esas almıştır Bununla birlikte özellikle son on beş yılda Türkiye’de eğitim ve bilimin ortamı ve emekçilerine saldırılar yoğunlaşmıştır. Buna bağlı olarak eğitim ve bilimin her aşamasında tam anlamı ile nitelik düşüşü yaşanmaktadır. Eğitim ortamında laiklik ilkesi tamamen uygulama dışı bırakılmakla birlikte her aşamada özelleştirme yaşanmaktadır. Eğitim ve bilim ortamında ülke genelinde yaşanan sorunlar yerelde de katlanarak devam etmektedir. Okullarda eğitim bilimleri konusunda hiçbir eğitim almamış kişiler sınıflara girmekte ve çocuklarımızın kafasını karıştırmaktadır. Bunları ifade ederken hangi akıl ve bilim dışı uygulamadan bahsedeceğimizi şaşırmış durumdayız. Son uygulama Kazdağı Elmasının öğrencilere dağıtılmasının engellenmesidir. Yerelde halkın seçimleri ile oluşturulan Çanakkale Belediyesi Kazdağı Elmasını Çanakkale’nin çocukları ile buluşturmayı amaçlıyor. Çanakkale Belediyesi Üzerinde “Kazdağı’nın Altını Elmasıdır” ifadesi yazan paketlerde ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize elma dağıtmak istiyor. Bildiğimiz kadarı ile bu uygulama yıllardır devam ediyor. Her ne olmuş ise bu yıl Çanakkale Valiliği Çanakkale Belediyesinin öğrencilere Kazdağı Elması dağıtmasına izin vermiyor.Çanakkale Eğitim Sen olarak yetkililere sormak istiyoruz:Hangi gerekçe ile Kazdağı Elmasının öğrencilerimize ulaşması engellendi?Elmaların öğrencilere eğitim verme sertifikası mı yoktu?Elmalar ücretsiz olunca çocuklarda alerji yapacağı konusunda bir araştırma mı var?Elmalarda bulunan doğal besinlerin öğrencileri zehirleyeceği konusunda bir bilgi mi var?Elmaların herhangi bir tarikat ve/veya vakıf ile bağlantısı olmadığı için mi çocuklara dağıtılmasına uygun olmadığına karar verildi?Yoksa İçme suyumuzu Kazdağı Elması mı kirletecek?……Büyük bir başarı ile çocuklarımızı Kazdağı elmasından korudunuz. Çocuklarımız için gıda güvenliğini böylemi sağlanacak? Biz çocuklarımız için sağlıklı gıda temiz içilebilir içme suyu istiyoruz. Sayın yetkilileri Kazdağı Elmasını çocuklarımıza neden yasakladıkları konusunun açıklanmasını bekliyoruz. Çanakkale Eğitim Sen