Öğretmenin Emeği Değerlidir, Soru Hazırlama Angaryasına “Hayır” Diyoruz

body: 

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Soru Havuzu Çalışmaları” konulu 02.09.2019 gün ve 15709213 sayılı yazısında 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ortaokul, lise ve yabancı dil olmak üzere üç adet soru havuzu oluşturulmasına karar vermiş ve bu havuz için ortaokul ve liselerin her üniteden 5 soru hazırlaması istenmiştir. Bu uygulama öğretmenlik tanımı ve görev sınırları içerisinde olmadığından,  bu kapsamdaki soru hazırlama ancak istekli öğretmenlerin ücret karşılığında yapacağı bir iş olduğundan angarya yasağının ihlalidir. Bu nedenle sendikamız 2019-2020 eğitim-öğretim yılında bu koşullar sağlanıncaya kadar söz konusu görevin sendikamız üyelerince yerine getirmemesine karar vermiştir. Katılacak üyelerimiz sendika kararının örneğini ekleyerek okul müdürlüğüne dilekçe vermelidir.
Aynı şekilde konuyla ilgili taleplerimizde bakanlığa yazılı olarak iletilmiştir. Bu yazıda öğretmenlik tanımı ve görev sınırları içerinde olmayan bu işin ancak istekli öğretmenlerin ücret karşılığında yapması gerektiği, soru havuzu çalışmalarına katılan öğretmenlere ücret ödenmesi için mevzuat değişikliği yapılması, bu değişiklik yapılıncaya kadar bu çalışmalara yalnızca istekli öğretmenlerin katılması için il milli eğitim müdürlüklerine talimat verilmesi talep edilmiştir.
Anılan eylem kararını okumak için tıklayınız.
Anılan bakanlık yazısını okumak için tıklayınız.