Çorum Katliamının Üzerinden 40 Yıl Geçti!

body: 

Bundan tam 40 yıl önce, bir buçuk ay boyunca Çorum’da Alevi katliamı yaşandı. 57 can, insanlık dışı yöntemlerle katledilirken, toplumsal hafızamız, izleri asla silinemeyecek travmalara, yağma ve talana, işkencelere, tecavüzlere tanık oldu.
Aydınlığı, bilimi, laikliği, seküler yaşamı yok edip ülkeyi ortaçağ karanlığına boğmak isteyenlerin Maraş’ta başlayan katliam politikaları, Çorum’da, Sivas’ta, Malatya’da sürdü. Kendisinden olmayanı yok sayan bu yaklaşım bu toprakları ateşe vermekle yetinmedi, makbul görülmeyen, ötekileştirilen her inanç, her kimlik yoğun bir katliam ve yok etme politikasının hedefi haline getirildi. Hala içimizin yanmasına neden olan bu katliamlar, bugün eşitliğe, özgürlüğe, laikliğe ve barışa dair sesimizin daha gür ve yüksek çıkmasını zorunlu kılıyor. Çünkü ötekileştirme, yok sayma, yaşam hakkını tanımama, asimilasyon ve katliam tehditleri varlığını gittikçe güçlendirerek sürdürüyor.
KESK olarak, bu topraklarda yaşayan herkesin farklılıklarıyla birlikte, eşitçe ve özgürce var olabileceği bir yaşamı talep ediyoruz. Katliamlarla yüzleşmenin ancak bu katliamların failleriyle, arkasındaki güçlerle, ayrımcı, eşitsizlikçi, gerici politikalarla yüzleşerek gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Yitirdiğimiz canların önünde saygıyla eğiliyor, eşit, özgür, laik, demokratik ve barış içinde bir yaşam için mücadelemizi kararlıkla sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz.
KESK YÜRÜTME KURULU