Çanakkale Valisi Sayın İlhami Aktaş 04.09.2020 tarihinde Konfederasyonumuza iadeyi ziyarette bulundu.

Çanakkale Valisi Sayın İlhami Aktaş 04.09.2020 tarihinde  Konfederasyonumuza iadeyi ziyarette bulundu. Biz de özellikle son aylarda yaşanan  eğitim ve sağlık konularındaki sorunlarla ilgili paylaşımda bulunduk.SES Çanakkale şubesi olarak hazırladığımız covid 19 pandemi değerlendirme ve önerilerimizi içeren 13 sayfalık raporumuzu Vali Bey'e teslim ettik.Sözel olarak da;- Sendika olarak pandemi kurullarında yer almadığımızı, oysa tüm sağlık, emek, meslek örgütleri ile sendikaların bu kurullara dahil edilmesi gerektiği,- Sağlık çalışanlarına düzenli  tarama yapılmadığı, hatta covid-19 servisindeki bir çalışanın başka bir yerde görevlendirildiğinde dahi test yapılmadan ve gerekli Karantina uygulanmadan çalışmaya devam ettirildiği,- Sağlık emekçilerinin sayılarının yetersizliği ve bu dönemde de yazılı yazısız görevlendirmelerin sık yapıldığı, Ancak bu görevlendirmeler öncesinde çalışılacak birimle ilgili gerekli eğitimlerin önceden verilmediği,-SES olarak yapılan anket çalışmalarında; kişisel koruyucu ekipmanların şu an için var ama yetersiz sonucu çıktığı, tüm sağlık emekçilerine uygun kalitede, nitelikli ve yeterli kişisel koruyucu ekipman sağlanmasının gerekliliği,- Sağlık çalışanlarının beslenmesinde besin değeri yüksek sağlıklı ve temiz yemekler sağlanması gerekliliğinin göz ardı edildiği,- Dönüşümlü /esnek çalıştırma ve döner sermaye dağıtımındaki adaletsizliklerden de bahsedildi.Eğitim Sen olarak:1. Öğretmenlere  test yapılması,2.Okulların Enfeksiyon Kontrol ve önleme kılavuzu doğrultusunda hazırlık yapılması için acilen ödenek aktarılması,3.Toplum Yararına Proje kapsamında İŞKUR tarafından okullarda destek personel görevlendirilmesinin  acilen yapılması.(Öncelikli Kadrolu personel olmalı)4.Okullara sağlık personeli görevlendirilmesi,5.Temizlik ve dezenfektan için bütçe ayrılması,6.Öğretmenler ve öğrenciler için yeterli miktarda koruyucu malzeme hazırlanması,7. Uzaktan eğitimden ekonomik durumu kötü öğrencilerin daha iyi yararlanabilmesi  İl Özel İdaresi'nden bütçe ayrılarak tablet dağıtılabileceği ve internet bağlantısı sağlanması,8.Güçlendirmeye alınan ve yıkılan okulların bir an önca eğitime hazır hale getirilmesi sağlanması konularinda bilgilendirme yaparak taleplerimiz ilettik.BES: Canakkale yerelinde birçok kamu kurumunda pandemi nedeniyle  dönüşümlü çalışmaya geçilmesine rağmen  Maliye emekçilerinin henüz bu çalışma sistemine geçmemelerinin nedeni üzerine konuştuk. Defterdarliga bağlı birimlerin dönüşümlü çalışmalarına dair talebimizi bildirdik. Vali beyden önümüzdeki günlerde bakanlıktan yapılması beklenen yetki devrine bağlı olarak bu konuda düzenleme yapılabileceği şeklinde bir yanıt aldık. Yasin HACIMUSALARKESK Dönem SözcüsüEğitim Sen Çanakkale Şube Başkanı