Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu Üyelerinin 2021 Ocak Ayına Ait Maaş Bordrolarını ve Aldıkları Zam Oranını Basının ve Sendikal Kamuoyunun Talebi Üzerine Paylaşıyoruz!

Sendikalar emek örgütleridir. Emek örgütü olarak sendikalar; çalışanların var olan özlük, ekonomik ve demokratik haklarını iyileştirmek ve geliştirmek için işverene karşı, yasalarla güvence altına alınmış demokratik haklarını ve fiili meşru mücadele hakkını kullanırlar. Hukukun ve yargının siyasallaştığı, grevli ve toplu sözleşmeli sendikal hakkın olmadığı ülkelerde gerçek anlamda sendikacılık yapmak, “ateşten gömleği” giymektir.

ŞUBE MECLİS TOPLANTISI

TARİH          :        17 OCAK 2021 PAZAR      SAAT           :        13:00   GÜNDEM  

  1. Açılış
  2. Sendikal ve Siyasal Süreç Değerlendirmesi
  3. Önümüzdeki Sürece Dair Planlama ve Kararlar

 “zoom üzerinden yapılacak olup. link ve şifre ayrıca gönderilecektir.” Temsilci üyelerimizin katılımını bekler, saygılar sunarız. ŞUBE YÜRÜTME KURULU

SEÇMELİ DERS ZORBALIĞI

Bilindiği gibi ortaöğretim kurumlarında seçmeli ders seçimleri 22 Ocak 2021 tarihinde sona erecek. Bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlükleri okullara resmi yazı göndererek seçmeli ders işlemlerinin “öğrenci seçimleri” doğrultusunda söz konusu tarihe kadar tamamlanmasını istedi. Buraya kadar her şey normal. Gelin görün ki resmi yazının dili ile Milli Eğitim ve okul müdürlüklerinin dili yine çelişmektedir. Resmi yazıda öğrenci seçimlerinden bahsederken, diğer taraftan gayri resmi olarak öğrenciler ders seçimlerinde yönlendirilmek, baskı altına alınmak istenmektedir.

Üniversitelilerin Demokrasi Mücadelesinin Yanındayız!

Bu ülkenin halkı demokrasi istiyor. Bu ülkenin yurttaşları demokrasinin en asgari kriteri olan seçme ve seçilme hakkı için mücadele ediyor. İşçiler sendikasını, üniversitenin asli unsurları rektörünü, halk yerel yöneticilerini ve vekillerini özgürce seçmek istiyor. Atanmışlarla, kayyumlarla ve dayatmalarla bu halkın kaderini belirlemeye çalışmak artık kabul görmüyor.